LO varsler gruppesøksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av  LOs studentrådgiver Lars Måseide og student Marita W. Henriksen
KREVER TILBAKEBETALING: LOs studentrådgiver Lars Måseide og student Marita W. Henriksen krever at studentene får tilbakebetalt pengene de har krav på. De håper LO vinner fram i søksmålet mot SiO.

LO varsler gruppesøksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Landsorganisasjonen i Norge (LO) varslet tirsdag denne uka at de vil ta initiativ til et kollektivt søksmål mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Kravet gjelder urettmessig tilbakeholdelse av renter på boligdepositum som tilhører studentene. Samlet har norske samskipnader holdt tilbake opp mot 160 millioner av studentenes penger urettmessig.

– Vi har nå besluttet å ta rettslige skritt mot SiO ved å varsle et kollektivt søksmål. Saken handler om forsinkelsesrenter fra depositumskontoer som tilhører studentene, men som SiO har valgt å beholde. Vi mener at SiO, som Oslos største utleieaktør og en viktig tjenesteleverandør for studentene, må følge gjeldende lover og regler. Det er ingen god grunn til at de ikke betaler ut det de skylder studentene, sier studentrådgiver i LO, Lars Måseide.

Holder tilbake opptil 18 millioner kroner

Bakgrunnen for varselet er at SiO har valgt å holde tilbake opptil 18 millioner kroner i depositumskroner som tilhører Oslo-studentene.

– Tusenvis av studenter har fremdeles ikke mottatt de pengene de har krav på. Beløpet kan variere, men for studenter som har bodd i studentbolig en stund dreier det seg om flere tusen kroner, en betydelig sum for en student. Vi vil også følge opp tilsvarende saker ved andre samskipnader rundt om i landet, da dette ikke er et isolert tilfelle hos SiO, sier Måseide.

Ifølge tall fra Khrono anslås det at samskipnadene skylder studentene over 160 millioner kroner samlet sett.

Marita Westervik Henriksen er en av studentene som er berørt av denne saken, og er tidligere bosatt i Sogn studentby. Hun uttrykker sin frustrasjon:

– Samskipnadene er til for studentene, men i denne saken holder de tilbake penger som rettmessig tilhører oss. Det virker som om SiO har spekulert i at mange ikke vil kreve beløpet utbetalt, sier Westervik Henriksen.

UiO-studenten mener det er begått urett mot studentene i denne saken:

– Kravene høres kanskje små ut, men her kan det være snakk om matbudsjett i flere uker, eller mulighet til hjemreise som har gått tapt. SiO har nærmest stjålet pengene som tilhører oss ved å beholde dem selv, og de har gitt mangelfull informasjon om tilbakebetaling, sier Westervik Henriksen.

– Vi er klare for å kjempe

LO har sendt SiO et rettslig varsel utformet av advokatkontoret Arntzen de Besche. Dette varselet vil også fungere som stevning i en eventuell rettssak. Det er LO Student, som Måseide leder, som har tatt initiativ til dette søksmålet. Dette er LOs egne satsing på studenter og arbeidstakere med høyere utdanning. LOs forbund organiserer over en million norske arbeidstakere, hvorav om lag 26 000 av disse er studenter i dag.

– LO og LO Student tar dette initiativet fordi vi har ressurser til å representere studentene i kampen for deres rettigheter gjennom kollektive søksmål. Vi er klare til å kjempe for alle berørte studenter og sørge for at deres krav blir hørt, sier Måseide.

Kontakt