LO kommune krever løft for kommuneansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Mette Nord
SIKRE HELE LAGET: – De ansatte i kommunene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn de andre, og dette kan ikke fortsette. Derfor må vi i år godt over rammen fra frontfagsoppgjøret, og sikre hele laget av ansatte økt lønn, sier Mette Nord, leder av LO kommune.

LO kommune krever løft for kommuneansatte

LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder, Mette Nord. Her fra LOs representantskapsmøte i februar.

Både forventninger og krav er høye når partene i årets kommuneoppgjør samles til forhandlinger i dag. Bakteppet for lønnsoppgjøret er sterkt økende priser og renter, samtidig som rammen i frontfagsoppgjøret ble en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Mette Nord er leder i det største forbundet i Norge, Fagforbundet. Hun er også leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune, som representerer mer enn 190.000 ansatte i Norske kommuner.

Kommuneansatte henger etter

LO Kommune krever at det må bli et skikkelig lønnsløft for de kommuneansatte i år, etter at de har blitt hengende etter i lønnsutviklingen de seinere åra. Mette Nord viser til at de kommuneansatte har hele LO i ryggen i dette kravet.

– De ansatte i kommunene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn de andre, og dette kan ikke fortsette. Derfor må vi i år godt over rammen fra frontfagsoppgjøret, og sikre hele laget av ansatte økt lønn, sier Nord.  

Samtidig mener hun den kraftige prisstigningen gjør det helt nødvendig å prioritere dem med lav lønn.

De med minst må få mest

– De med lave inntekter sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. For å forhindre at forskjellene i samfunnet øker,de som har minst, få mest i årets lønnsoppgjør, Mette Nord.

Nord viser til at medlemmene til Fagforbundet og LO Kommune er svært bekymret for egen økonomi.

 – Det er ikke til å leve med at lavtlønte i kommunesektoren må velge mellom et varmt måltid og eller å kjøpe nye fotballsko til datteren, sier hun.

LO-kommunes leder mener man best ivaretar en lavlønnsprofil ved at lønnstilleggene blir gitt som kronetillegg. Det er helt i tråd med det flertallet i Norge mener. I en meningsmåling som Sentio har gjort for Fagforbundet, svarer seks av ti at de mener kronetillegg er mest rettferdig, men bare tre av ti ønsker seg prosentvise tillegg i lønningene. Et klart flertall av befolkningen mener også at de med minst må få mest i årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om lønn og at alle andre bestemmelser i avtaleverket må vente til neste år. Likevel er det stor spenning knyttet til dette oppgjøret.

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO Kommune og representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.