LO glad for skatteforlik om laksenæringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
 LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Foto: Trond Isaksen/LO FORNØYD: – Vi er fornøyd med at man nå har kommet frem til en løsning med grunnrenteskatt. Gjennom flere tiår har oppdrettsnæringen høstet store overskudd av fellesskapets ressurser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO glad for skatteforlik om laksenæringen

– LO er fornøyd med at regjeringen har sikret flertall for en grunnrenteskatt for laksenæringen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen har fått flertall og en tverrpolitisk enighet om grunnrenteskatt på havbruk. Laksenæringen får nå en grunnrenteskatt som er 25 prosent - i tillegg til ordinær skattesats.

Langsiktig løsning

– Vi er fornøyd med at man nå har kommet frem til en løsning med grunnrenteskatt. Gjennom flere tiår har oppdrettsnæringen høstet store overskudd av fellesskapets ressurser. Da er det bare rett og rimelig at noe av dette overskuddet kommer lokalsamfunn og fellesskap til gode, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun viser til at investeringer i laksenæringen har vært særdeles lønnsomme, det vil de fortsatt være med denne skattemodellen. Grunnrenteskatten vil fortsatt skape vekst og utvikling og trygge arbeidsplasser langs hele norskekysten, som er viktig for levedyktige lokalsamfunn.

Lønnsom næring

– Det er viktig at vi nå får innført et prinsipp om at de som høster store gevinster gjennom utnyttelse av våre felles naturressurser, også bidrar til fellesskapet ved at vi beskatter det som har vært og fortsatt vil være en ekstraordinært lønnsom næring, avslutter hun.

– Vi har en tradisjon i Norge for at næringer som tjener store summer på våre felles naturressurser bidrar til fellesskapet på denne måten. Det er god fordelingspolitikk og det er helt nødvendig for å sikre lokal utvikling og gode velferdsordninger i fremtiden, sier LO-lederen.