LO får ny visuell identitet i 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-logoen er Landsorganisasjonen i Norges viktigste kjennetegn, og har vært justert flere ganger siden den første gang ble tatt i bruk i Norge ca. 1970.

LO får ny visuell identitet i 2019

Fellesskap, styrke og rettferdighet. En oppdatert LO-identitet synliggjør hva LO er og står for.

LO er Norges største hovedorganisasjon for 26 fagforbund med tilsammen over 930 000 medlemmer. Vår viktigste jobb er å arbeide sammen med LO-forbundene for et trygt og godt arbeidsliv, et samfunn med en rettferdig fordeling og velferd for alle.

LOs visuelle profil ble sist revidert i 2004. Nå samles våre aktiviteter og prosjekter med et oppdatert og styrket visuelt uttrykk. Identitetsarbeidet har til hensikt å skape så få unntak som mulig slik at vi er til å kjenne igjen, uansett hvor man møter LO. Ved å framstå velorganisert visuelt, ønsker vi å synliggjøre det fellesskapet vi er en del av også for nye og yngre målgrupper.

Dette er nytt

1. Oppdatert logo
Den ytre formen på LO-symbolet er justert til å være kvadratisk, og de overlappende bokstavene i monogrammet «LO» er trukket inn i det røde kvadratet og gjort noe kraftigere. Det som enklest skiller den nye logoen fra den forrige, er de avrundede hjørnene, som gir en myk kontrast til stramheten i de geometriske bokstavene. I tillegg tar vi i bruk en kortform av navnetrekket, LO Norge og tilsvarende for våre regionkontorer, LO Agder, LO Buskerud osv.

2. Enhetlig merkestruktur
LO-symbolet, kombinert med felles skrivemåte på navn, brukes som hovedkjennetegn ved profilering av alle våre organisasjonsenheter, faste aktiviteter og prosjekter. Dette vil gi styrke og gjenkjennelighet på tvers av aktivitetene våre.

I tillegg til disse to hovedprinsippene, vil helheten i vår visuelle identitet komme til uttrykk gjennom fargebruk, typografi og bilder.

Tidsplan

Det jobbes nå med ferdiggjøring av ny designmanual, og implementering av profilen på materiell og synlige kommunikasjonsflater. Lansering av nye nettsider for LO skjer i februar 2019, og vi samkjører overgangen til ny logo med dette. I februar tar vi i bruk nye maler for brev, presentasjoner, visittkort og lignende. Siden dette er en oppdatert logo, ikke en helt ny, så bruker vi sunn fornuft – både praktisk og økonomisk – i vurderingen av hva som skiftes ut når.

Den nye visuelle profilen er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Cretalux og designer Bjørn Rybakken.

LO-logoen er Landsorganisasjonen i Norges viktigste kjennetegn, og har vært justert flere ganger siden den første gang ble tatt i bruk i Norge ca. 1970.

Kontaktpersoner, 

  • LOs informasjons- og rådgivningsavdeling 
    Anne Falch (prosjektleder), anne.falch@lo.no
  • Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø 

Kontakt

Anne Falch

ansvarlig for design og merkevare

Telefon: +4799247770

E-post: anne.falch@lo.no