Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller

– Verdifulle mineraler verden trenger finnes under jorda i Norge. Vi må bli mer selvforsynt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tirsdag lanserte LO, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri en egen strategi med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter.

Strateginotatet ble overlevert til næringsminister Jan Chr. Vestre.

– Mineralindustrien kan gi nye arbeidsplasser, eksportmuligheter som gir inntekter til fellesskapet og bidra med viktig råstoff til det grønne skiftet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik og legger til: 

– Sammen skal vi skape flere jobber og kutte utslipp. Det går ikke uten mineraler og metaller. 

Viktig for elektrifiseringen

Svært mange av de sjeldne jordartsmetallene og mineralene finnes i Asia, og kontrolleres i hovedsak av Kina og Russland.

– Med den internasjonale situasjonen vi nå befinner oss i er det grunn til å frykte mangel på de viktige mineralene og metallene vi trenger for å elektrifisere og utvikle mer fornybar energi, sier Hessen Følsvik. 

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny mineralstrategi i løpet av 2022. Strategien skal blant annet tilrettelegge for at mineralnæringen i Norge kan bidra til FNs bærekraftsmål gjennom utvinning av mineraler, som er nødvendige for elektrifiseringen og det grønne skiftet.

– Verdifulle mineraler verden trenger finnes under jorda i Norge. Vi må bli mer selvforsynt, sier LO-lederen.

Det nye strateginotatet gir følgende anbefalinger:

  • Etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU.
  • Innføre økonomiske incentiver til kartlegging av kritiske mineralforekomster og ved investeringer i industriell produksjon. Risikoavlastning til kartlegging må omfatte private initiativer.
  • Redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter, herunder innføre en koordinert konsesjonsbehandling for mineralprosjekter.
  • Stimulere til økt og spisset satsing på FoU for de prosesstrinnene innen utvinning og videreforedling av sjeldne jordarter, som det i dag er ingen eller minimal kompetanse på i EU.
     

Les mer om strateginotat om sjeldne jordarter her.

Kontakt