Historisk fagskoleseier for LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Trude Tinnlund.
Foto: Trond Isaksen/LO HISTORISK SEIER: – Dette er en historisk seier for LO. Vi har kjempet i mange år for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Historisk fagskoleseier for LO

I dag har NOKUT offentliggjort sin evalueringsrapport om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Rapporten anbefaler at høyere yrkesfaglig utdanning endelig skal få lov til å tilby yrkesfaglige utdanninger på alle nivåer i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

– Dette er en historisk seier for LO. Vi har kjempet i mange år for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Likeverdig med akademisk utdanning

Siden 2011 har vi ment at høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning som ikke er lik, men likeverdig med akademisk utdanning.

– Nå må regjeringen følge opp sin erklæring om at høyere yrkesfaglig utdanning skal bli et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høyskoleutdanning, understeker Trude Tinnlund.

Norge er ett av få land som har vært imot at fagskoleutdanning skal bli innplassert på nivå seks i kvalifikasjonsrammeverket.

– De fleste europeiske land som Danmark, Sverige og Tyskland har fått høyere yrkesfaglig utdanning på høyskolenivå. Alt ligger til rette for at Norge kan følge etter. Den internasjonale utviklingen viser vei. Høyere yrkesfaglig utdanning kan føre det tradisjonelle høyskoleoppdraget videre: Nærheten til regionale kompetansebehov og lokalt næringsliv. Dette vil være et yrkesrettet alternativ til akademisk utdanning ved universitetene, sier Trude Tinnlund.

En viktig seier

NOKUT foreslår også at alle relevante utdanningskvalifikasjonar skal bli innplassert på det nivået det passer. LO støtter anbefalingene om dette, og mener dette kan åpne kvalifikasjonsrammeverket for mesterbrev, ulike former for etterutdanninger og ikke-formell opplæring.

– LO vet det er ulike holdninger i utdanningssektoren og i arbeidslivet om hvilken retning NKR bør ta. Så med NOKUT sine anbefalingene (se nedenfor), er det kanskje nå det viktigste arbeidet starter. Vi må for eksempel sikre at yrkesfagene får bygge på sin egenart under utarbeiding av regelverk og akkreditering. Men akkurat i dag skal vi feire en viktig seier, og bruke tiden framover til å bygge høyere yrkesfaglig utdanning helt til topps, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

NOKUT har gitt følgende fem anbefalinger:

  1. Gjennomføre ein fullstendig gjennomgang av formålsbeskrivelsene.
  2. Redusere den sentrale reguleringen som følger av NKR, og dessuten gjennomgå og avklare handlingsrommet for utdanningsinstitusjonene.
  3. Avvikle delnivåene i NKR og sikre at alle relevante utdanningskvalifikasjoner er innplassert på det nivået de hører hjemme i. I dag er nivå 4, 5 og 6 delt opp i delnivå.
  4. Åpne NKR for høyere utdanning på nivå 5 og høyere yrkesfaglig utdanning på nivåene over nivå 5, og utrede ulike administrative modeller for hvordan det kan gjennomføres. Dette er en anbefaling om nivået på læringsutbyttet til disse utdanningene, og ikke om institusjonell status eller posisjon i utdanningssystemet.
  5. Vurdere innplassering av utdanningsløp som ikke er en del av NKR i dag, og vurdere å åpne NKR for ulike former for etterutdanninger og ikke-formell opplæring. 

Hele rapporten kan leses på NOKUTs hjemmesider.