Fullstendig tap for bemanningsselskapene i retten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-nestleder Steinar Krogstad
Foto: Trond Isaksen/LO GODT FORNØYD: – Vi er godt fornøyd med at tingretten ikke tok bemanningsselskapenes side i denne saken, sier LO-nestleder Steinar Krogstad. 

Fullstendig tap for bemanningsselskapene i retten

Bemanningsselskapene som saksøkte staten og hevdet at innstrammingen av innleiereglene var EØS stridig tapte saken i Oslo tingrett.

30 bemanningsselskaper gikk rettens vei for å stoppe lovendringen som forbyr innleie fra bemanningsbyrå til arbeid av midlertidig karakter, og totalforbud mot innleie til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.  

Fredag ble rettens kjennelse avsagt og bemanningsselskapene tapte på alle punkter. 

Avvist av retten

Retten mener saken ikke er tvilsom. Det var heller ikke god grunn til å få saken prøvet. Bemanningsselskapene ble dermed dømt også dømt til å betale sakens fulle omkostninger. 

– Vi er godt fornøyd med at tingretten ikke tok bemanningsselskapenes side i denne saken, sier LO-nestleder Steinar Krogstad. 

Han er imidlertid kritisk til at bemanningsselskapene gikk til retten for å få stoppet et politisk vedtak.  

– Vi vil advare mot en «jussifisering» av arbeidslivet. Det er partene i arbeidslivet som bør legge rammene for arbeidslivet gjennom regelverk og tariffavtaler, sier LO-nestlederen. 

Forsvarer den norske modellen

Han viser til at EFTA har stilt omfattende spørsmål til regjeringen om det vedtatte innleieregelverket. 

– Regjeringens svar begrunner innstrammingen med betydningen av å forsvare den norske arbeidslivsmodellen med faste, direkte ansettelser - en arbeidslivsmodell mange bedrifter og bemanningsbransjen har jobbet hardt for å undergrave i flere år, sier Krogstad. 

Les mer om saken på LO-Advokatenes Facebook-side.