Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole legges ned

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Det var verken sosialt eller pedagogisk forsvarlig å drive videre med det antallet elever, sier LO-sekretær Kristin Sæther

Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole legges ned

Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole på Ringsaker er vedtatt nedlagt etter flere år med for dårlige søkertall.

– Først og fremst er dette en trist dag, for både elever og ansatte. Men med for få elever var det dessverre ikke grunnlag for videre drift av folkehøyskolen, sier LO-sekretær Kristin Sæther, som er styreleder på skolen.

Hun viser til at det kun var 15 elever som hadde søkt seg til skolen i år. Det var nødvendig med minst 35 elever for å ha grunnlag for videre drift. Skolen har en kapasitet på opptil 90 elever.

– Det var verken sosialt eller pedagogisk forsvarlig å drive videre med det antallet elever, forklarer hun.

For å gjøre skolen mer attraktiv, har det blitt gjort forsøk med flere nye linjer de seneste årene, blant annet en linje for dragartister og en linje for politikk og strategi. Dette har ikke vært nok til å sikre et tilstrekkelig antall elever.

– Folkehøyskoler over hele landet opplever en markant nedgang i antall søkere og Arbeiderbevegelsens folkehøyskole er ikke noe unntak. Det har blitt gjort en del grep, men det har dessverre ikke vært nok, sier Sæther.

– Det er med tungt hjerte vi tar beslutningen om nedleggelse, men det er rett og slett ikke riktig å opprettholde driften, når situasjonen er som den er. Det er veldig leit at et viktig kapittel i LOs historie med dette er avsluttet. Tusenvis av unge mennesker har gjennom årene siden 1939 hatt gleden av både kunnskap og kameratskap som de som elev ved skolen har fått og tatt med seg videre i livet, sier hun.

Etter første halvår hadde skolen et negativt resultat på to millioner kroner, med en negativ egenkapital som var omtrent like stor. Skolens bygningsmasse har betydelige vedlikeholdsbehov, noe som krever store økonomiske midler fremover i tid.

Skolen har i dag ni ansatte, samt to ansatte i permisjon. Det ble gjennomført en nedbemanning ved skolen tidligere i år, for å tilpasse bemanningen til neste skoleår. Dette ble gjort ut fra et stipulert elevtall på 35 elever ved skolestart.

Ansatte vil bli individuelt ivaretatt i henhold til lov og avtaleverk.

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er en frilynt folkehøyskole, som eies av LO. Skolen ble startet i 1939 og ligger på Ringsaker.

Kontakt