– Vi må ha et forsvar med større utholdenhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Are Tomasgard
STØRRE STRUKTUR: – Forsvaret må være i stand til å beskytte både egne og allierte styrker. Det må beskytte befolkningen og sikre politisk handlingsrom. Vi må ha et forsvar med større utholdenhet enn i dag, noe som krever en større struktur, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

– Vi må ha et forsvar med større utholdenhet

– Det trengs en kraftfull og rask satsing på forsvar og beredskap, mener LO-sekretær Are Tomasgard.

Forsvarskommisjonen fastslo i sin rapport at Forsvaret trenger et enormt løft for å kunne sikre Norge. LO støtter helhjertet opp om kommisjonen i en ny høring.

– Forsvaret må være i stand til å beskytte både egne og allierte styrker. Det må beskytte befolkningen og sikre politisk handlingsrom. Vi må ha et forsvar med større utholdenhet enn i dag, noe som krever en større struktur, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Støtter anbefalingene

Han viser til at LO i høringen støtter de anbefalingene som er lagt frem av både Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen, som vektlegger en særlig styrking av det maritime domenet, en større hær, et styrket heimevern, mer luftvern og et bedre cyberforsvar.

«Fremtidens sikkerhetspolitikk krever at Forsvaret er rustet opp for både nye typer trusler og en tradisjonell krigføring. En forsvarssektor med tilstrekkelige ressurser vil være et fundament ikke bare for totalforsvaret, men også for totalberedskap,» står det i høringen

Krig - en trussel for miljø

– Russlands invasjon av Ukraina har vist at en krig er en massiv trussel for miljø; utryddelse av dyre- og plantearter samt ødeleggelser av økosystemer som medfører store miljøskader og kraftige tilbakeskritt for klimaarbeidet. Å unngå krig gjennom fredsarbeid og høy forsvarsevne vil være essensielt for framtiden, sier Tomasgard.

LO støtter hovedinnretningen og ambisjonen som Forsvarskommisjonen setter frem i rapporten. Det er avgjørende at Forsvaret dimensjoneres for krise og krig, hvor krigens krav er styrende for styrking av forsvarsevnen.

– Forsvaret er imidlertid ikke kun et militært anliggende. Det er en oppgave for hele samfunnet, inklusive næringsliv og frivillighet gjennom totalforsvarskonseptet.

Tillit - vårt viktigste forsvar

Han viser til at LO ser et behov for å styrke sektorovergripende kunnskap om trusselbildet, med vekt på sammensatte trusler. Det kan være villedende og polariserende informasjon overfor befolkningen, noe som kan skape usikkerhet og undergrave det norske tillitssamfunnet. Digitale angrep rettet mot sivilsamfunnet kan være en del av dette bildet.

– LO mener det er viktig med et «motstandsdyktig tillitssamfunn». Tillitssamfunnet vår fremste underliggende beredskapsmekanisme: Tillit mennesker imellom, tillit mellom folk og myndigheter, og folks tillit til vårt forsvar, sier Tomasgard.

I høringen skriver LO at utsatt for sammensatt virkemiddelbruk gjennom hybrid krigføring, er tilliten i det norske samfunnet vårt viktigste vern. Derfor må vi være forberedt på at dette tillitsfundamentet er noe av det første som angripes ved påvirkningsoperasjoner, med forsøk på å så splid, og å svekke tilliten som samfunnslim.

Les hele høringen her