– En vond, men viktig dag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug.
STERKT FREMTIDSHÅP: Rapporten legger grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, mener LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug, leder i Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu, Jorunn Helene Mikkelsen og parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen.

– En vond, men viktig dag

Sannhets- og forsoningskommisjonen, som har gransket fornorskningspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, leverte torsdag sin rapport til Stortinget.

– Dette er en vond, men viktig dag. Rapporten både anerkjenner og bekrefter lidelsene og historiene til de mange som har blitt utsatt for urett og diskriminering. Ved å gi plass til deres stemmer, legger rapporten grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, sier LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug.

– Historisk milepæl

– Ved å konfrontere historien med ærlighet og mot, dannes grunnlaget for et mer inkluderende og rettferdig samfunn, legger hun til.

Skoghaug har selv stått fram med sin families historie fra fornorskningstiden.

Sissel tar tilbake stoltheten: – Det har blitt gjort så mye urett mot det samiske folket.

Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, var tydelig rørt etter torsdagens overlevering av rapporten i Stortinget.

– Dette markerer en historisk milepæl i vår nasjonale forsoningsprosess. Kommisjonen har i løpet av de siste fem år lyttet til folk og grupper som har vært ofre for urettferdighet, og overgrep. Effektene av rapporten vil være vidtrekkende og komplekse, og det er vanskelig å forutse hvordan samfunnet blir påvirket, slår Wilhelmsen fast.

– Vi oppfordrer alle til å ta imot rapporten med et åpent sinn og hjerte, og sammen jobbe for å bygge en bedre fremtid for alle. Det er vårt kollektive ansvar å sikre at våre handlinger i dag bidrar til å forme et samfunn som er preget av rettferdighet, likestilling og respekt for menneskeverdet, sier Wilhelmsen.

– Vi ser frem til en nasjonal dialog basert på ærlighet og empati, og vi håper at denne rapporten vil være et springbrett for en dypere forståelse, en sterkere samhørighet og en bedre fremtid for oss alle, avrunder Skoghaug og Wilhelmsen sammen.

Fakta

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner har arbeidet i fem år, og vært ledet av Dagfinn Høybråten. De øvrige 11 personene i utvalget er i hovedsak fagfolk med ulike spesialfelt.

Kommisjonen leverte torsdag 1. juni sin rapport til Stortingets presidentskap.

Granskningens hovedformål har vært å legge grunnlag for anerkjennelse av samiske og kvenske erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Mandatet beskrev tre oppdrag som kommisjonen skulle gjennomføre:

Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.

Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning. (Kilde: Kommisjonen/UIT)

Kontakt