– Verdiene skapes ikke bare privat

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er ikke sånn at en fødsel på et offentlig sykehus er en utgift. Mens en begravelse i privat regi er verdiskaping. Det sa LO-leder Peggy Hessen Føslvik i sin tale til Fagforbundets landsmøte. Foto: Linda Reinholdtsen

– Verdiene skapes ikke bare privat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer mot å overlate den offentlige verdiskapingen til private som er ute etter risikofrie investeringer.

– Enkelte lever i den villfarelse at verdiskaping bare er noe som skjer i privat sektor. Men det er ikke sant, slo LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast i sin tale til Fagforbundets landsmøte i Folkets Hus i Oslo torsdag 20. oktober.

– Verdiskaping skjer når noen yter en innsats som har verdi for andre. Forskjellen på privat og offentlig sektor er ikke om man skaper verdier. Forskjellen består i om vi betaler for den arbeidsinnsatsen én og én. Eller om vi betaler i fellesskap. Over skatteseddelen, la hun til.

Advarer

LO-lederen advarer sterkt mot høyresidens historiefortelling om at alle verdiene skapes i privat sektor. Og brukes opp av det offentlige.

– Det er ikke sant. Det er ikke sånn at en fødsel på et offentlig sykehus er en utgift. Mens en begravelse i privat regi er verdiskaping, sa Hessen Følsvik.

I Høyres historie er det jo nemlig slik at hvis man flytter en oppgave fra kommunen og over til private, går plutselig oppgaven fra å være en utgift til å bli en inntekt for samfunnet.

– Fra forbruk til verdiskaping. Har dere hørt sånt tull. Jeg vet ikke om de tror på det selv engang, sa LO-lederen.

Risikofritt

Peggy Hessen Følsvik mener historiefortellingen fra høyresiden er skapt for å gi private aktører risikofrie investeringsmuligheter i barnehager, sykehjem, barnevern og andre tjenester med garanterte inntekter fra fellesskapet.

– Det blir feil på så mange måter, for alle andre enn eierne. Det blir feil for skattebetalerne, som helt unødvendig betaler for eierne sine utbytter. Det blir feil for brukerne, som kan få et dårligere tilbud. Det blir feil for de ansatte, som kan få svekket sine lønns- og arbeidsvilkår, sa Hessen Følsvik til Fagforbundets landsmøte.

Feil fokus

Det er flere årsaker til at en samlet LO-familie sier nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferden.

– Det blir også helt feil for et næringsliv som trenger private investeringer for å sette i verk et sårt tiltrengt grønt skifte. De investeringene kommer jo ikke, hvis det er mer lønnsomt og mindre risikofylt å kjøpe et sykehjem enn å investere i en solcellefabrikk, ifølge LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

 

Kontakt