W Norwegii płace minimalne dotyczą dziewięciu branży

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

W Norwegii płace minimalne dotyczą dziewięciu branży

Od 1ego lipca 2021 wszystkie osoby pracujące w tych branżach mają ustawowe warunki płac i pracy

W wielu branżach część umowy taryfowej została ogólnie dostępna, co oznacza, że warunki płac i pracy mają oparcie w prawie.

To dlatego, że branża ma wielu zagranicznych pracowników mających gorsze warunki płac i pracy, co może wygrać z norweskimi warunkami.

Kto ma odpowiedzialność?

Osobą, która ma dopilnować stosowania się do przepisów jest pracodawca lub ten, kto wynajmuje siłę roboczą. Osoby dające pracę lub wynajmujące mają taką samą odpowiedzialność. Państwową Inspekcją Pracy może przeprowadzić kontrolę warunków płac i prac, nakazać coś lub zgłosić sprawę na policji. Pracodawca niestosujący się do prawa, ryzykuje zarówno karę grzywny jak i pozbawienia wolności.

Od 1ego lipca 2021 zapanowały nowe ustawowe warunki płac i pracy w dziewięciu branżach.

Pamiętajcie, że przepisy to podstawa! Jeżeli jesteś objęty umową lub innymi przepisami dającymi ci lepsze warunki płac i pracy, to dotyczą cię przepisy z najlepszymi warunkami.

Artykuł po angielsku: These are the current minimum wages within nine industries in Norway

Artykuł po litewski: Minimalų darbo užmokestį Norvegijoje yra nustačiusios devynios pramonės šakos

Pracując w jednej z tych branż masz prawo na następujące:

1. Zakłady sprzątające

Minimum 196,04 koron na godzinę. Poniżej 18ego roku życia: 146,27 koron

Dodatek za pracę między godziną 21.00 a 06.00: 27 koron na godzinę.

2. Place budowy

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 220 koron na godzinę. Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 198,30 koron.

Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej jednym rokiem doświadczenia w branży: 206,50 koron. Poniżej 18ego roku życia: 132,90 koron.

3. Zawody elektryczne

Pracownicy wykwalifikowani wykonujący prace specjalistyczne: Minimum 225,15. Inni: 196,47 koron.

Dodatek za pracę dwuzmianową: 38,28 koron na godzinę. Trójzmianową: 61,47 koron.

4. Zakłady zajmujące się przemysłem rybnym

Pracownik wykwalifikowany: Minimum 205,55 koron na godzinę. Pracownik na produkcji: 193,55 koron.

Poniżej 18ego roku życia: Minimum 164,44 koron na godzinę. Ponad 17ty rok życia, pracujący 12 tygodni w zakładzie: to samo wynagrodzenie co osoby ponad 18ty rok życia.

Młodzież szkolna ma mieć podtrzymany staż płac z jednego roku na drugi. Wypracowany staż płatniczy dotyczy również po osiągnieciu wieku 18 lat.

Dodatek za pracę na dwie zmiany: Minimum 41,11 koron na godzinę. Praca na trzy zmiany: 51,39 koron.

5. Transport towarowy na drodze

Minimum 185,50 koron na godzinę.

6. Gospodarka rolna i ogrodnictwo

Pomoc w zbiorach plonów i wakacyjna poniżej 18ego roku życia: Minimum 109,40 koron na godzinę. Ponad 18ty rok życia i zatrudniony do 12 tygodni: 129,40 koron. Ponad 18ty rok życia i zatrudniony między 12 a 24 tygodniem: 134,90 koron. Ponad 18ty rok życia i zatrudniony ponad 24 tygodnie: 149,30 koron.

Osoby zatrudnione na stałe bez kwalifikacji: Minimum 149,30 koron na godzinę. Poniżej 18 lat: 118,90 koron. Do stażu płac zalicza się praktyki lub wykształcenie związane z ogrodnictwem, sadami i rolnictwem lub to co ma znaczenie dla stanowiska.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: Minimum 13 koron na godzinę.

Dodatek dla hodowców zwierząt domowych i osoby na zastępstwie na stały turnus w soboty, niedziele, Boże Narodzenie i Noc Sylwestrową, ruchome dni świąteczne oraz 1ego i 17ego maja: 5 procent na godzinę.

Osoby na praktyce: Mimimum 104,51 koron na godzinę.

Zwrot na przykład kosztów podróży, utrzymania i noclegu nie jest uznawany jako część wynagrodzenia.

7. Prace związane z noclegami, serwowaniem i gastronomią

16 lat: Minimum 114,08 koron na godzinę. 17 lat: 123,58 koron. 18 lat: 137,84 koron.

Płaca początkowa ponad 20ty rok życia lub po czterech miesiącach praktyki ponad 18ty rok życia: Minimum 175,47 koron na godzinę.

Odtrącenia w wynagrodzeniu z powodu zamieszkiwania przy zakładzie, za pojedynczy pokój: 582,16 koron miesięcznie. Podwójny pokój: 378,64 koron miesięcznie.

8. Budowa statków i przemysł stoczniowy

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 189,39 koron na godzinę. Specjaliści: 180,87 koron. Pracownicy pomocniczy: 172,44 koron.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych z noclegiem: Minimum 37,88 koron na godzinę. Specjaliści: 36,17 koron. Pracownicy pomocniczy: 34,39 koron.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy dwuzmianowej (36,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,10 koron na godzinę. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 42,96 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielonych Swiątek: 61,58 koron. Po godzinie 24.00: 30,84 korony.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy trójzmianowej (35,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,72 korony na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 44,20 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielonych Swiątek: 63,32 korony

Dodatek za drugą zmianę w kontynuacyjnym systemie trójzmianowym (33,6 godzin tygodniowo): Minimum 21,96 koron na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 46,67 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielonych Swiątek: 66,91 korony

Dodatek za nadgodziny: Minimum 94,70 koron na godzinę. Nadgodziny między godziną 21.00 a godziną 06.00 w niedziele i dni świąteczne: 189,39 koron

9. Transport osobowy pojazdem wycieczkowym

Minimum 174,12 koron na godzinę.

Czas pracy

Oprócz tego, osoby pracujące przy budowach statków i przemyśle stoczniowym obowiązują osobne przepisy o czasie pracy. Nie powinno to być dłużej niż 37,5 godzin tygodniowo. Przy pracy na zmiany jest to: 36,5 godzin średnio tygodniowo w systemie dwuzmianowym, 35,5 godzin w systemie trójzmianowym i 33,6 godzin na zmianach kontynuacyjnych.

Podróż, wyżywienie i nocleg

Jeżeli zostałeś wysłany w delegację z pracy z noclegiem przy budowie statków i przemyśle stoczniowym, to pracodawca ma ponieść koszty podróży w Norwegii. Pracodawca ma zapewnić lub pokryć koszty wyżywienia i noclegu.

To samo dotyczy wszystkich podróży poza domem z noclegiem w dziale elektrycznym, na budowach i w zakładach sprzątających.

W transporcie osobowym pojazdem wycieczkowym pracodawca ma się postarać lub pokryć koszty wyżywienia i noclegu. W transporcie towarowym na drodze z noclegiem, pracodawca ma zapłacić dietę odpowiadającą temu co jest bez podatku. Należna jest jedna trzecia stawki diety za każde rozpoczęte osiem godzin.

Odzież i obuwie

Osoby pracujące w przemyśle budowy statków i stoczniowym, w zakładach sprzątających i na placach budowy mają również prawo na ubranie robocze i obuwie dopasowane do pracy, miejsca pracy i pory roku.

Źródło: Nowe przepisy o częściowym ogólnym dostępie w dziewięciu branżach

Tłumaczenie: Joanna Godlewska

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no