Bilde av de tre prisvinnerne. De viser frem diplomet de har fått innrammet.
Foto: Trond Isaksen.

Tre kvinner vant LOs likestillingspris

På LO-kongressens andre dag ble prisvinnerne hedret fra scenen, for å ha brukt sine egne erfaringer til å rette søkelyset mot likestillingshindringer i norsk samfunns- og næringsliv.

For første gang har LOs ledelse kåret tre vinnere, når likestillingsprisen deler ut for syvende gang. Årets pris tildeles tre uredde stemmer, som på hver sin måte har brukt personlige erfaringer og opplevelser til å rette fokuset mot strukturell forskjellsbehandling i arbeidslivet.

Fiskeren Susanne Mortensen, elektrikeren Sandra Åberg Kristiansen og skihopper Maren Lundby fikk unison applaus fra den fullsatte kongressalen, da prisen ble delt ut under LO-kongressens andre dag, tirsdag 31.mai.

LO-sekretær Are Tomasgard var ansvarlig for utdelingen på vegne av LOs ledelse. Han hedret de tre kvinnene for åpenheten og endringene Mortensen, Åberg Kristiansen og Lundby har bidratt til å skape, innenfor hver sin arena i arbeidslivet.

- Alle årets dyktige prisvinnere synligjør at vi fortsatt har et godt stykke igjen før målstreken for reell likestilling er nådd, sa Tomasgard fra scenen.

Varslet om uakseptable arbeidsforhold for kvinnelige fiskere

Den første prisvinneren er fiskeren Susanne Mortensen. Hun stod frem i en rekke norske medier og delte sine erfaringer fra arbeidshverdagen som en av få kvinner om bord på norske fiskebåter. Åpenheten hennes har vært avgjørende for å rette søkelyset mot en ukultur og uakseptable holdninger i et mannsdominert arbeidsmiljø. Mortensens åpenhet har bidratt til å gi et ansikt til en arbeidshverdag hvor altfor mange kvinner fortsatt opplever seksuell trakassering.

- Med denne prisen stiller LO seg bak Mortensens kamp i et røft og mannsdominert arbeidsmiljø, sa Tomasgard fra scenen.

Kjemper for like arbeidsforhold innenfor mannsdominerte bransjer

Årets andre prisvinner, er både elektriker og ungdomsleder i El og IT-forbundet. Sandra Åberg Kristiansen har i en årrekke engasjert seg i arbeidet med å sikre kvinner bedre arbeidsforhold innenfor mannsdominerte bransjer.

- Åberg Kristiansen har og er en sterk stemme for likestilling mellom kvinner og menn på norske arbeidsplasser, sa Tomasgard under prisutdelingen.

Hun har bidratt til å bedre kvinners arbeidsforhold, blant annet gjennom å rette fokus mot manglende garderobefasiliteter ved flere norske arbeidssteder. Åberg Kristiansen informerer også jevnlig en rekke arbeidsgivere om hvilke plikter de har knyttet til å tilrettelegge for kvinnelige arbeidstakere på arbeidsplassen.

Var avgjørende for historisk endring av hoppkvinnenes konkurransemuligheter

Den tredje prisvinneren av LOs likestillingspris 2022, har hatt stor betydning for kvinnelige hoppere og andre kvinnelige toppidrettsutøvere. Maren Lundby har i en årrekke vært blant hoppsportens fremste forkjempere for mer likebehandling og likere vilkår for menn og kvinner. Maren har gått i bresjen for at kvinner skal få hoppe i stor bakke i mesterskap, på lik linje med menn. Onsdag 9. mars i år ble dette en realitet, under det historiske VM-hopprennet hvor både menn og kvinner konkurrerte i stor bakke.

- Lundby er helt i tet i sin idrett, og har en stor del av æren for at kvinner nå får hoppe i de store bakkene på lik linje med menn, så Tomasgard under introduksjonen av årets tredje prisvinner.

Om prisen

LOs likestillingspris deles ut hvert fjerde år, og har som formål å løfte frem personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter som gjør en særskilt innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Forrige kongress og prisutdeling fant sted i 2017, hvor journalist Kadra Yousuf mottok prisen for sitt arbeid for å øke minoritetskvinners handlingsrom, medbestemmelse og makt. Tidligere vinnere inkluderer også blant andre Gro Harlem Brundtland, Anne-Cath Vestby og Rosemarie Køhn.

Les talen her

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no