LO leder Peggy Hessen Følsvik på talerstolen

LO til kamp mot økende ulikhet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik maner til kamp mot økende ulikhet i sin åpningstale til den første LO-kongressen på fem år.

- Ekstraordinære tider krever mer av oss alle. Krigen i Ukraina, energikrisen og matkrisen skaper uro i Norge og i verden. Vi må bekjempe økende ulikhet, og vi må ikke miste klimamålene av syne, sa LO-lederen under åpningstalen.     

LOs 35. ordinære kongress åpnet mandag formiddag i Folkets Hus i Oslo, ett år og en måned forsinket på grunn av pandemien.  

Undersøkelser LO har fått utført viser at syv av ti nordmenn mener forskjellene mellom folk er for store.

- Forskjellene mellom folk i Norge økte gjennom hele Erna Solberg sin regjeringstid. Ulikhet i inntekt, formue og makt og muligheter. Å redusere forskjeller er en kjerneoppgave for LO, sa Peggy Hessen Følsvik til kongressen.   

«Ulikhet er som gift for den norske modellen,» pleide LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som gikk bort i fjor, å si. 

- Det går ut over tilliten og samholdet blant folk. Viljen til å ofre noe for hverandre. Viljen til å stå sammen. Men om ulikhet er som gift for den norske modellen, så er den norske modellen vårt beste våpen mot ulikhet, sa LO-lederen.  

Det innebærer ikke minst en samordnet lønnsdannelse der man løfter hele laget samtidig, og et velorganisert arbeidsliv.  
- Da må vi anerkjenne at alle arbeidstakere er uunnværlige, og at alle skal med. Da må alle tre partene i arbeidslivet jobbe sammen for å øke organisasjonsgraden og for å få plass flere tariffavtaler, slo Hessen Følsvik fast.   

- I åtte år hadde vi en regjering som mente det var viktigst å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. Nå har vi en regjering som lovfester retten til hele faste stillinger, forbyr innleie, og dobler fagforeningsfradraget. Og etter mange års kamp har vi nå endelig en regjering som legger frem ny lov som skal sikre norske sjøfolk norsk lønn i norske farvann. Det er en god start, dere, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik i sin tale til LO-kongressen.  

Andre sentrale temaer i LO-lederens åpningstale var rettferdig klimaomstilling med LOs mange klimaløsere og behovet for å få på plass en rødgrønn flertallsregjering. Les hele talen HER.

Kontakt