Dette er LOs nyvalgte ledelse

Dette er de åtte tillitsvalgte, med Peggy Hessen Følsvik i spissen, som skal styre LO de neste tre årene.

Hvilke åtte tillitsvalgte som skal styre LO de neste tre årene ble klart da valgkomiteens innstilling ble godkjent torsdag ettermiddag:   

Peggy Hessen Følsvik fortsetter som LO-leder i en ny fireårsperiode. Førstesekretær Julie Lødrup og LO-sekretærene Terje Olav Olsson, Trude Tinnlund, Are Tomasgard og Kristin Sæther fikk også fornyet tillit.  

Hessen Følsvik ble valgt som LO-leder, etter Hans-Christian Gabrielsens uventede bortgang. Siden da har LO hatt kun en nestleder, Roger Heimli. Heimli varslet tidligere i år at han ikke ville ta gjenvalg på kongressen. Nå fylles de to nestleder-posisjonene av ledelsens to tillitsvalgte medlemmer. 

Leder: Peggy Hessen Følsvik (62)  

Peggy Hessen Følsvik ble valgt som LO-leder. Hun kommer fra Handel og Kontor, har både første førstesekretær i LO i fire år og nestleder siden 2017. Hessen Følsvik ble konstituert som ny LO-leder i mars 2021.  

Peggy Hessen Følsvik ble født 12.november 1960, er gift og har to voksne barn.  

Hessen Følsvik er bosatt i Bærum. Hun har bakgrunn fra luftfarten, og har tidligere vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb, hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøe flyselskap. Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avdeling 151: Fagforening for luftfart og reiseliv.  

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.  

1. nestleder: Sissel M. Skoghaug (50)  

Sissel M. Skoghaug ble valgt som LOs første nestleder. Hun kommer fra Fagforbundet der hun har vært nestleder siden 2013.  

Sissel M. Skoghaug ble født 13. juni 1971, er gift og har to barn, to bonusbarn og tre barnebarn. Skoghaug kommer fra Oksfjord i Nordreisa, men er bosatt på Hvaler. Hun har bakgrunn som både assistent for funksjonshemmede, hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved Regionssykehuset i Tromsø og sykepleier i Tromsø Kommune, hvor hun også hadde ulike lederstillinger. Skoghaug har bred tillitsvalgterfaring og har vært alt fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt. Før hun i 2013 ble valgt som nestleder i Fagforbundet, var hun frikjøpt tillitsvalgt for å videreutvikle et tilbud til forbundets sykepleiermedlemmer.  

I Fagforbundet har hun hatt ansvaret for sykehuspolitikken, organisasjonsutvikling og kommune- og regionreform. Skoghaug brenner for gode velferdstjenester, levedyktige distrikter, totalberedskapen i samfunnet vårt, heltidskultur og arbeidet med å organisere flere yrkesgrupper inn i LO. Skoghaug sitter dessuten i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget. 

2. nestleder: Steinar Krogstad (62)

Steinar Krogstad ble valgt som LOs andre nestleder. Han kommer fra vervet som nestleder i Fellesforbundet. Steinar Krogstad ble født 12. november 1960, er samboer og har to voksne barn og bonusbarn, og ett barnebarn. Krogstad er bosatt i Trondheim og er utdannet tømrer.  

Han har tidligere vært klubbleder og konserntillitsvalgt i Veidekke, samt leder av Fellesforbundet avd. 765. Fra 2011 har han vært i forbundsledelsen i Fellesforbundet, fra 2015 som nestleder. 

I Fellesforbundet har han blant annet hatt ansvar for arbeidslivspolitikk, arbeidsmiljø, likestilling og det internasjonale arbeidet innen byggebransjen. 

Førstesekretær: Julie Lødrup (39) 

Julie Lødrup ble gjenvalgt som LOs førstesekretær. Hun har vært LOs førstesekretær siden 2017. Hun kom i 2017 fra tillitsvervet som forbundssekretær i NTL, og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse.  

Lødrup har en mastergrad i Politics and Government in the European Union fra London School of Economics and Political Science, og en bachelorgrad i europastudier fra Universitetet i Oslo.  

Som forbundssekretær I NTL fikk hun god kjennskap til offentlig sektor, spesielt staten, og har blant annet jobber med høyere utdanning og forskning. Lødrup har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps Hadia Tajik og hun er i dag nestleder i St. Hanshaugen Arbeiderparti og bystyremedlem i Oslo.  

LO-sekretær: Terje Olav Olsson (64)  

Terje Olav Olsson ble gjenvalgt som LO-sekretær. Han kom inn i LOs ledelse i 2013, fra vervet som hovedkasserer i EL og IT-forbundet. Han er født 31.januar 1958, er gift, har to barn og bor i Askim.  

Olsson er utdannet energimontør med ansettelse i Hafslund Nycomed. Han ble klubbtillitsvalgt allerede i 1981 og har dermed lang erfaring som tillitsvalgt på klubbnivå. I årene 1989 til 2001 var han de ansattes representant i Hafslund Nycomeds styre.  

Terje ble valgt inn i forbundsstyret i 1994, først i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL og IT-forbundet etter sammenslåingen med Norsk Tele- og Dataforbund i 1999. Han satt i forbundsstyret fram til 2001, da landsmøtet valgte han som forbundets hovedkasserer.  

Terje Olsson sitter i ulike styrer og utvalg, blant annet kontrollkomiteen i Norsk Folkehjelp. Han er aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim hvor han har vært nestleder og nå er styremedlem.   

Han er spesielt opptatt av energipolitikk, eierskap, samfunnspolitikk og internasjonale spørsmål.  

LO-sekretær: Trude Tinnlund (54)  

Trude Tinnlund ble gjenvalgt som LO-sekretær. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Tinnlund ble født 1.desember 1967 og kommer fra Fredrikstad i Østfold. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var prosessoperatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften. Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avdeling 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.  

Tinnlund har hatt en rekke tillitsvern. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs,  

Trude var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001-2005.  

LO-sekretær: Are Tomasgard (54)  

Are Tomasgard ble gjenvalgt som LO-sekretær. Han kom inn i LOs ledelse på LO-kongressen i 2013. Han er født 30.april 1968 og er lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet.

Fra 2011 til 2013 var han ordfører fra Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus, og medlem av Sørum kommunestyre siden 2007. Tomasgard har vært gründer, forfatter av en bok om forhandlingsvisdom, fagoperatør på Zinken i Odda, fylkestingsrepresentant i Hordaland fylkesting i fire år og kommunestyremedlem i Odda i åtte år.

Fra 2007 til 2011 var han spesialrådgiver i Industri Energi. Tomasgard har blant annet studert organisasjon og organisasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI, organisasjon og arbeidspsykologi ved Universitetet i Bergen og samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I 2015 tok han også sjefskurs nr. 14 ved Forsvarets Høgskole.  

LO-sekretær: Kristin Sæther (55)  

Kristin Sæther ble gjenvalgt som LO-sekretær. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2017. Sæther er født 25.oktober 1966, og har tidligere vært leder av Fagforbundet i Trondheim, der hun også har vært nestleder i LO i Trondheim.  

Sæther har sittet som leder av Fagforbundet Trondheim siden 2002. Fagforeningen er en av landets aller største fagforeninger. Hun er utdannet hjelpepleier, har videre utdanning i administrasjon og har gjennomført en omfattende tillitsvalgtopplæring.

Sæther har blant annet arbeidet i en bolig for funksjonshemmede, har arbeidet med vanskeligstilte barn, i rusomsorgen og vært lærer på en folkehøgskole. Hun har også sittet i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet i en periode.  

TRYKK HER FOR BILDER

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no