Trond Isaksen/LO

LOs handlingsprogram 2022

LOs handlingsprogram 2022-2025

Endelig trykt pdf av handlingsprogrammet er under arbeid og vil foreligge om kort tid. Innholdet vil ikke avvike fra denne versjonen. Engelsk oversettelse og nynorsk versjon foreligger samtidig som den trykte versjonen.