Trond Isaksen/LO

Uttalelser fra LO-kongressen 2022

Uttalelser fra LO-kongressen 2022.

Endelig trykt pdf av uttalelsene fra LO-kongressen 2022 er under arbeid og vil foreligge om kort tid. Innholdet vil ikke avvike fra denne versjonen. Engelsk oversettelse og nynorsk versjon foreligger samtidig som den endelig trykte versjonen.