Julie Lødrup bak talerstolen på kongresscenen. Foto.
Trond Isaksen/LO

Gode fellesskapsløsninger er nøkkelen

Et sterkere fellesskap og en sterk og rettferdig velferdsstat bidrar til like livssjanser for alle. Det var hovedbudskapet da LOs handlingsprogram ble lagt fram på kongressens andre dag.

LO-sekretær Are Tomasgard og førstesekretær Julie Lødrup er sitter i de to redaksjonskomiteene, og la fram hver sin del av sekretariatets forslag til handlingsprogram og uttalelser.  

Lødrup pekte på at ulikhetene øker, også i Norge. Løsningene ligger i et organisert arbeidsliv og en sterk velferdsstat, der tillit til de ansatte og høy faglighet står sentralt.  

- En tillitsreform er nødvendig for å legge enda bedre til rette for gode offentlig tjenester og god bruk av fellesskapets ressurser. Og sektoren må ha tilstrekkelig finansiering, sa Lødrup. 

Hun utrykte bekymring for at det private markedet for private helse- og velferdstjenester har vokst i takt med velferdsøkningen i samfunnet 

- Vi må rett og slett ha så gode fellesskapsløsninger at folk ikke føler behov for å kjøpe seg ut av det offentlige. 

Behov for robust energiforsyning 

Fellesskapet må også løse energikrisen vi står oppi.  

- Norge må, sammen med Europa, bygge opp en energiforsyning som er robust. For Norge innebærer det at vi både må være en langsiktig leverandør av gass, og etter hvert også hydrogen, sa Tomasgard i sin innledning. 

- Det er nå posisjonene innen fornybar energi tas. Det er nå vi må satse slik at Norge skal fortsette som energigigant i Europa, også etter at olje og gass avtar. 

Et bærekraftig pensjonssystem 

I tillegg til handlingsprogrammet legger sekretariatet fram et omfattende pensjonspolitisk vedtak.  

- Når sekretariatet har kommet fram til en enstemmig innstilling om pensjon, så er det først og fremst fordi vi er veldig enige om grunnprinsippene. 

Det er særlig tre forhold som er viktig for LO:   

  • Et pensjonssystem basert på Folketrygden, og der summen av Folketrygd, AFP og tjenestepensjoner gir et pensjonsnivå omtrent på 2/3 av sluttlønn ved 67 år.  
  • Vi skal opprettholde muligheten til å gå av tidlig hvis man har behov for det. Det sikrer vi gjennom AFP-ordningen, som må reformeres dersom vi skal opprettholde bærekraften og tette hullene som finnes i ordningen. 
  • Vi må finne en god balanse mellom å sikre en rettferdig pensjon for alle, og et pensjonssystem som er bærekraftig over tid. 

Ingen omkamp om AFP 

Tomasgard var tydelig på at det ikke er mulig med en omkamp om AFP. Det kan frata mange retten til tidligpensjon. 

- Nå skal vi tette hullene i AFP-systemet. Vi har utredet sammen med NHO hvordan det kan gjøres. Og det er mulig å få til – uten at bærekraften i ordningen svekkes, og uten at ytelsene blir for små.

- Da kan vi unngå at folk mister retten til AFP på målstreken fordi de blir arbeidsledige eller syke. Vi kan unngå at de mister hele AFP-en fordi de misforstår reglene, sa han.

Les talen til Julie Lødrup og Are Tomasgaard her.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no