Sara Bell

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagpolitisk kandidat: Sara Bell

"I likhet med mange andre tillitsvalgte, mener jeg at fattigdomsbekjempelse er jobb nummer en! Hvis mennesket skal greie å utfordre rammene for sin egen eksistens, må vi sikres et minimum av verdighet"

Skal vi få til en politikk som gagner arbeiderklassen er vi avhengige av politikere som har et forhold til hva som skjer på gulvet, ute i det faktiske arbeidslivet. Vi trenger stortingskandidater som kjenner fagbevegelsen og det vi sloss for. Heldigvis har vi i dag flere partier som ønsker å sende gode fagpolitiske kandidater til Stortinget.

LO Vestland har gjennomført en serie med korte intervju av fagpolitiske kandidater i fylket. Denne gangen har vi snakket med 2. kandidat til Stortinget for SV i Hordaland Valgkrets. 44 ½ år gamle Sara Bell. 

1. Fortell litt om din bakgrunn i fagbevegelsen, og hvilken betydning den har for deg

I 2011 ringte Ørjan Myrmel meg og spurte om jeg ville bli nestleder i Fagforbundet Bergen? Ja, svarte jeg, så tror jeg bare vi la på. Jeg kom inn i fagforeningsledelsen uten noen form for erfaring som faglig tillitsvalgt, og i 2013 ble jeg leder i foreningen. Det ble en ganske bratt læringskurve, men jeg var heldig og hadde mange erfarne tillitsvalgte som lærte meg opp og passet på at jeg gjorde det jeg måtte. Jeg er spesielt glad i fagbevegelsen fordi den er en enorm arena for læring og kompetanseutvikling for veldig mange tillitsvalgte.

For meg har det alltid vært solidaritet og støtte å finne blant tillitsvalgte og ansatte i eget og andre forbund når det har røynet på, spesielt i kampen mot sosial dumping. Tillitsvalgte fra andre forbund har også alltid stilt opp med kunnskap og støtte. Fagbevegelsen har gitt meg grundig kunnskap og mange erfaringer om viktigheten av organisering, solidaritet og forhandling om makt. Jeg tviler på at det er mulig å få så mye kunnskap og erfaring om dette andre plasser enn i fagbevegelsen.

Som tillitsvalgt møter man mennesker som vier livet sitt til å sørge for fellesskapet og menneskene i fellesskapet vi har skapt, enten det er folk som organiserer møter og skriver protokoller eller tillitsvalgte som kaster seg inn i kampen for et godt arbeidsmiljø. Det er både kamp og omsorg å finne i fagbevegelsen, og det er viktig hvis tillitsvalgte skal greie å utvikle seg i vervene sine.

2. Fortell litt om hvilke saker du brenner for

I likhet med mange andre tillitsvalgte, mener jeg at fattigdomsbekjempelse er jobb nummer en! Hvis mennesket skal greie å utfordre rammene for sin egen eksistens, må vi sikres et minimum av verdighet. Fattigdom forhindrer livsutfoldelse. Kampen for at alle lavlønte grupper har anstendig lønn, pensjon, arbeidstid og tilgang på å utvikle sin formelle kompetanse henger sammen med kampen mot fattigdom, for det går ikke an å sikre anstendige ytelser til uføre, kronisk sjuke på sosialhjelp uten at vi samtidig hever lønnen og vilkårene til de lavlønte.

Alle fortjener et liv og livsvilkår som sikrer dem inntekt å leve av og sosial sikkerhet. Ellers er jeg opptatt av internasjonal solidaritet, kvinnekamp, og antifascisme. Ja, også en sterk velferdsstat uten velferdsprofitører!

 

Stortingsvalget 13.september blir et viktig valg for oss i arbeiderbevegelsen. Vi ønsker oss en ny rødgrønn regjering.