Marte Mjøs Persen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagpolitisk kandidat: Marte Mjøs Persen

«Trygt arbeid til alle er den viktigste saken for meg. En fast tilknytning til arbeidslivet, der du kan forsørge deg selv og familien din hvis du vil ha det i hele, faste stillinger, er den aller viktigste byggesteinen i samfunnet vårt.»

Skal vi få til en politikk som gagner arbeiderklassen er vi avhengige av politikere som har et forhold til hva som skjer på gulvet, ute i det faktiske arbeidslivet. Vi trenger stortingskandidater som kjenner fagbevegelsen og det vi sloss for. Heldigvis har vi i dag flere partier som ønsker å sende gode fagpolitiske kandidater til Stortinget.

LO Vestland har gjennomført en serie med korte intervju av fagpolitiske kandidater i fylket. Først ut er 1. kandidat til stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets, Marte Mjøs Persen.

 

1. Fortell litt om deg selv

Jeg heter Marte Mjøs Persen, er 46 år, gift og har 4 barn, en voksen sønn, og trillinger som er 8 år. Jeg har vært ordfører i Bergen siden 2015, og i bystyret i Bergen siden 2003

2. Fortell litt om din bakgrunn i fagbevegelsen, og hvilken betydning den har for deg

Jeg har vært LO-medlem siden jeg begynte å jobbe som 17-åring, og jeg har bakgrunn som tillitsvalgt, klubbleder, vært i representantskapet til LO i Bergen og i styret til Handel og Kontor. Det er helt naturlig for meg å være med i fagbevegelsen, er oppvokst med foreldre som var aktive og tillitsvalgte i sine foreninger og forbund

3. Fortell litt om hvilke saker du brenner for 

Trygt arbeid til alle er den viktigste saken for meg. En fast tilknytning til arbeidslivet, der du kan forsørge deg selv og familien din hvis du vil ha det i hele, faste stillinger, er den aller viktigste byggesteinen i samfunnet vårt. Det gir grunnlag for personlig frihet, men også for å utvikle velferden vår.  Slik at vi kan satse på fellesskapsløsninger, god skole, barnehager, sykehus og god eldreomsorg.

Jeg er ellers opptatt av en rettferdig klimapolitikk for å kutte utslipp og skape jobber. Her på Vestlandet bor og jobber noen av verdens beste fagfolk i industrien. Den kompetansen gir Norge fantastiske konkurransefortrinn innen fremtidsrettede og grønne næringer som hydrogen, havvind og karbonfangst og -lagring, og ikke minst mulighet til å både løse mange av utfordringene vi står overfor samtidig som vi vil skape jobber.

 

Stortingsvalget 13.september blir et viktig valg for oss i arbeiderbevegelsen. Vi ønsker oss en ny rødgrønn regjering.