Fagpolitisk kandidat: Eigil Knutsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagpolitisk kandidat: Eigil Knutsen

"De viktigste sakene for meg er å redusere forskjellene og å kutte klimagassutslipp på en rettferdig måte."

Skal vi få til en politikk som gagner arbeiderklassen er vi avhengige av politikere som har et forhold til hva som skjer på gulvet, ute i det faktiske arbeidslivet. Vi trenger stortingskandidater som kjenner fagbevegelsen og det vi sloss for. Heldigvis har vi i dag flere partier som ønsker å sende gode fagpolitiske kandidater til Stortinget.

LO Vestland har gjennomført en serie med korte intervju av fagpolitiske kandidater i fylket. Denne gangen har vi snakket med Eigil Knutsen, tredjekandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets.

1. Fortell litt om deg selv

Jeg heter Eigil Knutsen, er 32 år gammel, og bor i Bergen sammen med kone og barn. Siden 2017 har jeg representert Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets på Stortinget. 

2. Fortell litt om din bakgrunn i fagbevegelsen, og hvilken betydning den har for deg

Mitt LO-medlemsskap er i Handel og Kontor, hvor jeg også var aktiv i HK Ung da jeg hadde deltidsjobb ved siden av studier. For meg betyr det mye at også deltidsansatte ungdommer organiserer seg, og her gjør LO Ungdom Vestland og ungdomsrådene en fantastisk innsats. 

3. Fortell litt om hvilke saker du brenner for

De viktigste sakene for meg er å redusere forskjellene og å kutte klimagassutslipp på en rettferdig måte.

-          Forskjellene øker i Norge nå – derfor trenger vi en ny regjering som slutter med milliardgaver til landets rikeste, og heller sørger for at vanlige folk får en bedre økonomi.
-          Vi skal også kutte over halvparten av klimagassutslippene de neste årene. Det blir krevende, men i et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet skal vi sørge for at vi gjør det på en rettferdig måte som skaper flere arbeidsplasser.  

 

Stortingsvalget 13.september blir et viktig valg for oss i arbeiderbevegelsen. Vi ønsker oss en ny rødgrønn regjering.