Vi svarer på Frps angrep på Christine

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi svarer på Frps angrep på Christine

Vår organisasjonsmedarbeider Christine I. Rise stiller til valg for Sandefjord Arbeiderparti, og er en av LO-kandidatene vi støtter. Hun angripes av Frp i Sandefjord både i leserinnlegg og på sosiale medier med påstand om at LO forskjellsbehandler tillitsvalgte.

Med en million medlemmer er LO er landets ledende og største arbeidstakerorganisasjon. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i tråd med medlemmenes interesser og vedtak. Det skjer overfor myndighetene, arbeidsgiverne og alle de politiske partier.

LO Vestfold og Telemark har i årets kommune- og fylkestingsvalgkamp vedtatt å markedsføre LO-tillitsvalgte som står på lister i 23 kommuner og 2 fylker. Lista over nesten 100 navn er laget etter innspill fra forbunda og deretter vedtatt i LO Vestfold og Telemark sitt regionråd hvor alle forbund kan møte med en representant hver.

LO har tatt stilling politisk, vi har et etablert fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet og har støttet andre partier på venstresiden økonomisk. Denne politikken er vedtatt i LOs organer i åpne, demokratiske prosesser.

At LO Vestfold og Telemark stiller seg bak LO-tillitsvalgte som stiller til valg for partier som vi sympatiserer med og som fører en politikk vi kan støtte, bør ikke overraske noen. Det viktigste for LO er at folk deltar i valg, men samtidig oppfordrer vi våre medlemmer til å stemme på partier som deler våre grunnleggende verdier. Det gjelder også hvilke kandidater vi støtter.

Det er noen grunnleggende forskjeller mellom politikken til LO og den som blant annet FrP fører.

LO vil ha et arbeidsliv med høyest mulig organisasjonsgrad, Frp vil ivareta retten til å stå uorganisert. LO vil forsvare og forsterke det kollektive avtalesystemet, Frp går inn for full organisasjons- og avtalefrihet. LO vil arbeide mot privatisering og konkurranseutsetting i utdanningssektoren i Norge, Frp vil likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering.

Vi mener at vanlige folk trenger arbeiderbevegelsens stemme også i besluttende organer i samfunnet.  Derfor vil LO bidra til å sikre et rødgrønt flertall i landets kommuner for et sterkere felleskap og en sterkere velferdsstat. 

Derfor er vi så veldig opptatt av at alle skal bruke stemmeretten sin, både i LOs demokratiske organer og ikke minst i kommune- og fylkestingsvalget. Som Christines leder vil jeg avslutte med å oppfordre til et debattklima som ikke skremmer bort særlig unge kvinner fra å engasjere seg i politikken.

Godt valg!

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no