Vest-Telemarkkonferansen med fokus på kompetanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To damer i rødt og sort
LO og NHO på Vesttelemarkkonferansen

Vest-Telemarkkonferansen med fokus på kompetanse

Årets Vest-Telemarkkonferanse ble arrangert med temaet: "Kor er alle heltane? Rekruttering og kompetanse i tøffe tider". LO og NHO var sammen med en lang rekke aktører invitert til å bidra.

Regiondirektør Kristin Saga innledet om NHOs kompetansebarometer og mulighetene for næringslivet. Hun pekte spesielt på reiselivet som en voksende næring.

Regionleder Irene Bordier Haukedal innledet om det organiserte næringslivet som et viktig konkurransefortrinn. Hun pekte på mytene mot organisering; at det er dyrt, komplisert, maktforskyvende og andre feiltakelser. Hun fortalte om medlemmer som velger å være organisert i alle hemmelighet i frykt for represalier fra arbeidsgiver. Både arbeidsgivere og arbeidstakere ble oppfordret til å være organisert.

NAVdirektør Anders Anundsen pekte på muligheten for å hente både helter og kompetanse blant alle dem som står utenfor arbeidslivet. Han var veldig opptatt av at arbeidsgiver må se muligheten hos de som ikke kan yte fullt men delevis.

En av arbeidsgiverne som var til stede formulerte det veldig godt: "Ikke ha størst fokus på å FINNE de rette arbeidsfolka. Ha fokus på å SKAPE de rette arbeidsfolka."

Konferansen ble avsluttet med mange gode bedriftseksempler fra Vest-Telemark.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no