Uten ny kraft forsvinner arbeidsplasser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uten ny kraft forsvinner arbeidsplasser

Yara sin direktør på Herøya Ole-Jacob Siljan advarte kraftig om at dersom det ikke kommer mer ny kraft til Herøya innen 2031, vil det være fare for at arbeidsplasser vil forsvinne. Situasjonen vi står i er prekær og kraftbehovet øker dramatisk. Det viser en nasjonal kartlegging, som LO og NHO står bak. - Motstand mot fornybar kraft- og nettutbygging truer både eksisterende og nye arbeidsplasser, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid møtte ledelsen for de 4 største virksomhetene på Herøya samt tillitsvalgte, når de lanserte funnene i kraftløftet. Begge var alvorlig bekymret for de lokale politiske motstandene mot blant annet vindkraft i Grenland.

Bekymret for arbeidsplassene sine
I industriparken Herøya i Porsgrunn er det nå en reell bekymring på arbeidsplasser flyttes til USA, sier leder i Herøya Arbeiderforening, Tor-Morten Thorsen.   
Kutt i klimautslipp og kompensasjonsordning er også en del av diskusjonen. Sammen med dyr strøm gir det dårlige rammebetingelser. Viktige industriarbeidsplasser kan gå tapt, legger Roger Hansen, hovedtillitsvalgt i Yara til.  

I Telemark er det i dag et kraftoverskudd, som industrien nyter godt av.

LO og NHO er bekymret for at den kraften nettselskapene allerede har lovet å levere til industrien i Vestfold/Telemark-regionen i fremtiden, vil bety at kraftoverskuddet allerede er brukt opp. 

- Det er bare en løsning på det, og det er å bygge ut mer raskt, sa Peggy.

Uten mer kraft blir det ikke nok og rimelig nok kraft for verken folk eller industri, sier LO-lederen. 

Ute i verkstedet møtte de lærling Andreas Naper Simonsen (bilde på toppen) som startet sin læretid på verkstedet til Bilfinger for 5 mnd siden. Hans framtid i industrien avhenger av at det blir tilgang på mer og rimelig kraft. 

Sveing ​​av rør Herøya med Peggy.jpg

Bekymringen er stor fordi man vet at forsvinner det en industriarbeidsplass kan det fort følge tre til fire andre arbeidsplasser med i dragsuget.

Vil du lese deg mer opp på dette kan du lese hele rapporten LO sine hovedsider her