Trygge jobber gir trygge ansatte og trygg omsorg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Rawpixel Ltd.

Trygge jobber gir trygge ansatte og trygg omsorg

I siste møte før sommeren vedtok regionrådet til LO Vestfold og Telemark en uttalelse om hvorfor LOmedlemmene vil at omsorgstjenester skal skje i offentlig regi. En solid grunnbemanning med trygge ansatte i faste og hele stillinger, er det som gir best velferd.

Ryggraden i en sterk offentlig sektor er et helsevesen som sikrer alle innbyggere rett på riktig og likeverdig hjelp, uavhengig av størrelsen på lommeboka eller hvor i landet du bor. Kampen mot økende bruk av innleie og privatisering handler om å verne om et av velferdsstatens aller viktigste prinsipper; lik rett til hjelp fra fellesskapet etter behov.

Privatisering av velferden vår betyr økt skattepengebruk uten at tjenestene til befolkningen bedres. Det er knapphet på fagfolk i alle ledd i helse- og omsorgstjenesten. Skattebetalerne tar regningen når det er fullt av leger på private klinikker samtidig som kommunene skriker etter nok helsepersonell.

For venstresiden og arbeiderbevegelsen er det viktigste å sikre hele befolkningen et godt, trygt og forsvarlig helse- og omsorgstilbud. Da er ikke veien å gå å øke den offentlige skattepengebruken for å finansiere tjenester som leveres dyrere av private helsebedrifter, eller å tvinge ansatte i kommunehelsetjenesten til å løpe enda fortere, jakte ekstravakter og forholde seg til nye, innleide kollegaer på daglig basis. Det taper de ansatte på, og det taper brukerne på.

Høyresidens faste kritikk mot venstresiden pleier å handle om for høy offentlig pengebruk. Men innenfor helse- og omsorgssektoren legger de seg på en ganske annen linje: Når det gjelder velferdstjenestene våre, ser høyresiden ingen problemer med at private helsebedrifter tar for seg av skattebetaleres helsekroner og tapper kommunene for arbeidskraft.

Norsk helsevesen er helt avhengig av dyktige fagfolk for å fungere. Bemanningen i helsetjenesten må opp. På den måten sikrer vi riktig og rettferdig helsehjelp over hele landet. Og på den måten sikrer vi en bedre arbeidshverdag for legene, sykepleierne, helsefagarbeiderne og vernepleierne.  En stor del av utfordringen er den økende bruken av midlertidige ansatte fra vikarbyråene, som bidrar til å gjøre arbeidsdagene tøffere for de faste ansatte i kommunene.

Kommunene sliter med å rekruttere nok fagfolk, og blir stadig mer avhengige av private bemanningsbyråer for å ha nok helsepersonell på jobb. En kartlegging fra 2021 viste at kommunene brukte 1,76 milliarder på vikarbyråer, hele 37 prosent mer enn året før. Hadde de klart å rekruttere helsepersonellet de har behov for, kunne de spart svimlende summer.

Skattebetalernes penger bør gå til å bedre offentlig helse- og omsorgssektor. I stedet brukes nesten to milliarder av disse årlig på å leie inn midlertidig arbeidskraft fra private helsebedrifter som har profitt som hovedmål for virksomheten sin. Fortsetter vi å svekke den offentlige helsetjenesten, så kollapser den.

Derfor mener både LO og LOs medlemmer at kommunene må ansette flere medarbeidere i hele, faste stillinger. Ved å redusere bruken av dyr og midlertidig arbeidskraft fra private bemanningsbyråer, har kommunene flere milliarder til rådighet.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no