Telemark Arbeiderpartis stiftelsesmøte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Telemark Arbeiderpartis stiftelsesmøte

Det var stor spenning knyttet til Telemark Arbeiderparti sitt stiftelsesårsmøte etter at Vestfold og Telemark fylke splittes opp 31.12 2023. Det ble Vest-Telemark sin stortingsrepresentant Lene Vågslid som ble leder av det nye fylkespartiet i Telemark. Med seg i AU får hun Stig Kolbjørnsen fra Porsgrunn og Hedda Foss Five fra Skien.

Det var mange delegater som viste stor glede over at Telemark Arbeiderparti ble et eget fylkesparti igjen etter at man i 4 år har vært sammen med Vestfold.

Næringsminister Jan Christian Vestre skapte stor begeistring i møtet på lørdagen da han innledet til debatt. Det ble så mange innlegg at man måtte kutte taletiden til 2 minutter for å rekke middagen.

En av de store sakene på søndagens møte var en gjennomgang av valget 2023. Et utvalg ledet av Robin Kåss fra Porsgrunn hadde levert en grundig rapport til årsmøte.

På møte var det et panel med Robin Kåss, Mette Nord fra fagbevegelsen og Mari Grong fra AUF som ble ledet av Jarle Roheim Håkonsen fra partiet sentralt. Delegatene kom med klare råd og innspill til hva man må gjøre bedre til neste valg.

Mette Nord som var delegat og er leder av Fagforbundet sentralt var tydelig på at de hadde ikke nådd ut med sitt budskap til sine egne medlemmer. Mange av forbundets medlemmer valgte å sitte hjemme eller stemte andre partier og dermed fikk mange en høyrestyrt kommune som arbeidsgiver.

I debatten kom det klart fram at man savnet mere om det faglig-politiske samarbeidet i valgkampen som fungerte godt. Men at partiets medlemmer må ta verv i fagbevegelsen for å sikre partiet en stemme ute på arbeidsplassene.

Her er rapporten sine konklusjoner og anbefalinger:

Konklusjon og anbefaling
Hovedfunn
1. Valget 2023 var katastrofalt dårlig for Ap i Telemark.

2. Enkeltkretser og enkeltkommuner hadde gode resultater uten at dette endrer
hovedbildet.

3. AP og SP går kraftig tilbake, mens hjemmesittere, Høyre og INP øker.

4. Nedgangen er særlig kraftig i byområdene og i forstedene.

5. Aps oppslutning økte gjennom valgkampen, og tilbakemeldingene på
valgkampen er generelt gode.

6. Det var få lokale saker og kandidater som i særlig grad ser ut til å ha flyttet
velgere.

7. Tilbakemeldingene fra velgermøtene og fra ettervalgsundersøkelsen tyder på
at velgerne i liten grad vil ha høyrepolitikk, og de i stor grad støtter
sosialdemokratisk politikk.

8. Velgerforflytningen har ikke vært til partier til venstre for AP. Sammen med
punkt 7. tyder dette på at AP ikke ligger feil i en høyre-venstre akse.

9. AP som parti virker å mangle tillit hos velgerne, særlig innen økonomisk
politikk og styring. AP fremstår tilbakeskuende og forbindes i for stor grad
med reverseringer i stedet for framtid.

10. Folk vil ha sosialdemokratisk politikk, men de vil ikke ha oss.

Anbefalinger
1. AP må bygge tillit, og det vil ta tid. Nedgangen har skjedd over seks år, og da
må vi ta inn over oss at det tar tid å gjenvinne tillit. Vi må unngå irrasjonelle
beslutninger og alle former for skandaler.

2. Frem mot neste stortingsvalg må regjeringen i samarbeid med fylkespartiet gå
grundig igjennom hvordan den fremstår i denne delen av landet. Folk i 
Telemark (og særlig der vi har mistet mange i Grenland) må føle at
regjeringen er til for dem.

3. Telemark AP må etablere seg med noen tydelige Telemarkssaker: Sykehuset
Telemark, Intercity, kraftinntekter f.eks. Disse kan følges opp i neste
stortingsvalgkamp.

4. Vi vil fraråde dramatiske politiske grep eller spisset målgruppetenkning.
Tilbakegangen er generell, og tapet er til Høyre og gjerdet. Dette tyder på at
utfordringen dreier seg mer om styring og tillit i stort enn enkeltsaker eller tap
av en målgruppe.

5. For å øke valgdeltagelsen bør det være egne tiltak ovenfor grupper som
tradisjonelt i mindre grad bruker stemmeretten. Det gjelder særlig
fremmedspråklige, minoriteter, utenlandske borgere med stemmerett ved
lokalvalg, og ikke minst trengs økt aktivitet ovenfor studenter.

6. Vi må unngå retorikk eller politikk som får det til å fremstå som AP prioriterer
ned byene, ned næringslivet. eller ned personer med moderate eller høye
arbeidsinntekter. AP må være partiet for alle. Sånn sett er «Alle skal med» et
bedre slagord enn «Vanlige folks tur» siden det er så mye usikkerhet hvem
vanlige folk egentlig er.

7. Valgkampen bør ha en egen evaluering, selv om den virker å ha gått bra.

Alle valgene ble enstemmige og det var bare en uttalelse hvor det var dissens og det var på uttalselsen om konflikten i midt-østen.  Her fikk flertallet gjennomslag for at følgende punkt skulle inn: "Telemark Arbeiderparti vil at Norge skal anerkjenne Palestina på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på fredsprosessen."

Mens mindretallet ville ha "At den norske regjeringen umiddelbart skal anerkjenne Palestina som en selvstendig stat ved våpenhvile mellom Israel og Hamas."

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no