Regionkonferansens uttalelse om strøm

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionkonferansens uttalelse om strøm

Da LO Vestfold og Telemark var samlet til jubileums- og regionkonferanse 30. og 31. mai var et av temaene kraft og strøm. Leder av Herøya Industripark Sverre Gotaas innledet, og konferansen vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Strøm til en forutsigbar pris for husholdningene samt sikre konkurransefortrinn for industrien, sammen med forsyningssikkerhet, ny industrireising og klimamål, skal være førende for hvordan det norske kraftsystemet bør organiseres.

Våre vannkraftressurser og vannmagasiner gir et godt utgangspunkt for å møte de nye utfordringene. Disse mulighetene må utnyttes. Vår kraftproduksjon skal skape muligheter, ikke sette begrensninger.

Vår næringsutvikling bygger på skuldrene til dagens bedrifter. Eksisterende arbeidsplasser og virksomheter må gis forrang ved nettutvikling og tildeling av kraft.

Vi må hente ut alt potensiale som ligger i mulighetene ved opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft.

Myndighetene må gjennom sitt eierskap aktivt styre Statkraft og andre offentlig eid kraftselskap til å oppgradere vannkrafta. 

Hensikten og målsettingen med offentlig eierskap må være å sikre lokal og nasjonal vekst og verdiskaping, ikke maksimalt overskudd for det enkelte selskap eller eier. Dette må i større grad prege driften av selskapene som i dag sørger for kraftproduksjon på vegne av stat og kommuner.

Regionkonferansen i LO Vestfold og Telemark mener at: 

  • Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk politisk kontroll. 
  • Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa.
  • Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene, og skal omsettes uten å bidra til finansielle spekulasjoner og uakseptable profittmarginer til kraftprodusentene.
  • Støtte fra Enova må bli bedre og enklere, for å sikre energiøkonomisering 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no