Regionkonferansens uttalelse om pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regionkonferansens uttalelse om pensjon

Økt pensjonsalder for alle løser ikke problemet! Vi lever lengre, men ikke alle klarer å arbeide lengre.

Pensjonsutvalgets forslag om heving av pensjonsalderen er et usosialt forslag og løser ikke problemene pensjonsreformen har skapt. Det hjelper ikke dem som må gi seg tidlig i arbeidslivet og får en pensjon som de ikke kan leve av. Det hjelper ikke dem som er lavtlønte, og har for lav opptjening til å i det hele tatt å få lov til å gå av før 67 år.

Pensjonsutvalget sier det er vanskelig å definere den gruppa de kaller «sliterne», og derfor blir det vanskelig med målretta tiltak. «Tiltaket» økt pensjonsalder vil treffe denne gruppa med knallhardt. Mange vil tvinges til å jobbe helsa av seg, og mange vil måtte avslutte lange yrkesliv meden uverdig og usikker reise mot uføretrygd.

Det eneste som er bra med forslaget er at det viser hvor urealistisk pensjonsreformen er. Kravet om at alle skal jobbe lenger og lenger mangler rot i det virkelige arbeidslivet. Til tross for at det å gå av ut av arbeidslivet tidlig har store negative økonomiske konsekvenser for den enkelte.

At levealderen øker betyr ikke at antall år med god helse øker like mye, og både levealder og helse er skjevt fordelt. Akademikere og ingeniører lever lenger en helsefagarbeidere, renholdere, bygningsarbeidere og industriarbeidere, og vi vet utmerket godt hvem som tjener mest.

Å heve pensjonsalderen betyr å frarøve mange grupper muligheten til å få noen gode år som pensjonister. Hvis vi skal finne økonomisk, og sosialt bærekraftige løsninger, må vi ta tak i de virkelige problemene: Arbeidslivet sliter ut altfor mange og de som trenger å gå av tidlig har ikke et godt nok sikkerhetsnett.

Regionkonferansen i LO Vestfold og Telemark krever at:

  • Arbeidslivet må endres, ikke nødvendigvis pensjonsalderen.
  • En ordning for de som må gi seg tidlig (“sliterordning”) må være på plass før eventuell økning i pensjonsalder trer i kraft.
  • Garantipensjonen må minst opp på samme nivå som minstepensjon for enslige.
  • Uføre må tjene opp alderspensjon til alminnelig pensjonsalder, i dag 67 år. 

Enstemmig vedtatt 31. mai 2024