Regionkonferansen vil havvind til Grenland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fotograf Helge Hansen

Regionkonferansen vil ha havvind til Grenland

LO Vestfold og Telemark sier ja til ilandføring av havvindkraft i Grenland. Tilførsel av fornybar energi vil kutte klimagassutslipp, utvikle industrien, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Med bedre utbygd nett vil ilandføring i Grenland være gunstig for kraftforsyning til hele fylket og Østlandet for øvrig.

Regjeringen skal til våren lyse ut konsesjon for å bygge ut havvind i det som betegnes som Sørlige Nordsjø 2. Dette er det største og viktigste bidraget for å få mer fornybar kraft inn til Norge i dette tiåret.

Regjeringen ønsker at satsingen på havvind skal gi industriutvikling i Norge. Den skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling, og gi økt produksjon av fornybar kraft til Norge.

Industrien i Grenland er mer enn klare for å ta imot denne kraften. Industriklyngen Powered by Telemark og Sintef har utarbeidet et veikart for å skape klodens første klimapositive industriregion. Det er her potensialet for utvikling er størst. 14 prosjekter vil fjerne over 2 millioner tonn CO2, og samtlige prosjekter vil være avhengig av fornybar kraft.

Norge har mål om 55 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030. Grenland har de største punktutslippene i landet. Derfor er landets mål avhengig av at Grenlands-industrien når sine mål.

Vår verdensledende industri trenger fornybar kraft for at Norge skal lykkes i klimakampen.

Vedtatt av regionkonferansen 10. februar 2023

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no