Private eller offentlige velferds- og helsetjenester i våre kommuner?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
www.frsphoto.co

Private eller offentlige velferds- og helsetjenester i våre kommuner?

Fagforbundets valgkampgruppe for Vestfold har kommentert en debatt i Vestfoldavisene mellom Are Karlsen (Ap) og Bjørn-Kristian Svendsrud (Frp). Velferdstjenester skal tjene folket og dekke de behovene som til enhver tid finnes. Det er vel alle enige om, men hvordan og av hvem? Her kommer forskjellene mellom Høyre og Venstresiden fram.

Ansvar for landets velferdstjenester er gitt forvaltningen i lovs form, og de som er gitt dette ansvaret kan best styre driften og ta det fulle ansvar. Privatiseres oppgavene pulveriseres mulighetene for kontroll og oppfølging. Når private aktører kommer inn og skal tilby velferdstjenester, kommer det et ledd mer i forhold til tilsyn og oppfølging av avvik.

Da det er kommunene som er pålagt å utføre dette tilsynet og eventuelle avvik skal meldes til en administrasjon, som kanskje ikke er til stede i kommunen. Dette kan forlenge prosessen med å rette opp avvik. Dette later ikke til å bekymre en del politikere på høyresiden. Betenkelig.

En privat tilbyder vil prøve å spare kostnader på ikke å hente inn vikarer ved sykdom, minimere renhold og vaktmestertjenester.

En privat tilbyder av tjenester har i tillegg ikke de samme utgifter til pensjon som det en kommunal tilbyder har. Sånn utviklingen er i dagens samfunn, så er det ikke sikkert at fremtidens pensjonister har den typen pensjon vi kjenner i dag.

Konsekvensene er mange, og de er velkjente.

Velferds- og helsetjenester er en grunnpilar i samfunnet og egner seg ikke for et politisk spill. Trygghet for borgere, pasienter og ansatte er for viktig til å gamble med generelt og i valgkamp spesielt.

Gjengitt med tillatelse fra John-Ole Engnes, valgkampansvarlig Fagforbundet Vestfold

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no