Permittert grunnet streik, lockout eller annen arbeidstvist?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Permittert grunnet streik, lockout eller annen arbeidstvist

Det kommer stadig spørsmål om regler for permittert grunnet streik, lockout eller annen arbeidstvist. NAV har en egen side for dette. Klikk videre for mer informasjon.

Les her: Regler for dagpenger under permittering fra NAV.

Fra nettsiden kan vi lese:

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert, både når det er streik i din egen bedrift, eller i en annen bedrift. Du har bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av streiken. Du får ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene du er permittert.

Kontakt eget forbund om det er spørsmål rundt dette med permitteringer i eller under en streik.