Nyttig AKANverktøy

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
AKANplakat

Nyttig AKANverktøy

Akan setter ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping. På Akan sine hjemmesider finnes det mye godt verktøy som vi gjerne vil dele med LOmedlemmene.

Vi trekker frem noen eksempler her, men se gjerne det fullstendige tilbudet på https://akan.no/

Et eksempel er drikkepraten. Det er en enkel og engasjerende måte å diskutere hvordan dere har det når dere drikker sammen i sosiale anledninger med jobben. Drikkeprat kan gjennomføres av virksomheten selv, avdelingsvis eller med grupper av ansatte som har like referanser til jobbrelatert drikking som ledere, ansatte som reiser mye eller representerer ofte. Verktøyet finnes her.

Et annet eksempel er dilemmaverktøy som består av korte filmer, med påfølgende diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til de ulike dilemmaene. Filmene er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt hva som er greit og ikke greit, og gir tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner. Dilemmaverktøy finner du her.

Akans motto er: Gevinsten ligger i åpenheten

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no