Ny sideYrkesopplæringsnemndas innflytelse på fagopplæringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hentet fra facebooksiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune
Foto Anders Palmer Holmen

Yrkesopplæringsnemndas innflytelse på fagopplæringen

FAFO har utarbeidet en rapport som ser på hvilken rolle partene spiller i styringen og utviklingen av fagopplæringen på fylkesnivå. Her er yrkesopplæringsnemnda den formelle arenaen for partssamarbeidet. LO er sammen med NHO og andre parter i arbeidslivet opptatt av å bruke yrkesopplæringsnemnda for å sikre kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen.

Rapporten bygger på intervjuer med fagopplæringssjefer i fylkeskommunene, ledere i samtlige y-nemnder, en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i nemndene og en spørreundersøkelse rettet mot opplæringskontorene.

Yrkesfaglig utdanning i Norge skjer dels i skole, dels i bedrift, og opplæringen skal dekke sentrale kompetansebehov i arbeidslivet. Av den grunn har vi et partssamarbeid om fagopplæringen. Partssamarbeidet skal gi organisasjonene i arbeidslivet mulighet til å ta del i styringen og utviklingen av fagopplæringen, og gi fylkeskommunen mulighet til å dra nytte av den kompetansen om arbeidslivet som partene sitter med. Uten arbeidslivets medvirkning kan det bli et misforhold mellom behovet for og tilbudet av personer med ulik fagkompetanse på arbeidsmarkedet. Dessuten må arbeidslivet ha et aktivt engasjement for fagene, slik at opplæringen i bedrift holder god kvalitet.

Målet er at yrkesopplæringsnemndene skal ta en aktiv, strategisk rolle for kvaliteten i fagopplæringen. FAFOs funn viser imidlertid at dessverre ikke er slik i mange av våre fylker. De kan likevel ikke se tydelige strukturer som skulle hindre nemnda å ta en mer proaktiv, strategisk rolle, I de fylkene hvor nemndene faktisk tar en slik rolle, oppleves dette som positivt for arbeidet med kvalitet i fagopplæringen i fylket.

LO Vestfold og Telemark vil gjøre vårt til at de nye yrkesopplæringsnemndene i de to nye fylkene skal fungere optimalt. 

Les mer om rapporten her.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no