Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Maskot/NTB scanpix

Utenforskap kan ramme oss alle

Vestfold og Telemark har høyest ungdomsledighet i landet!

Utenforskap kan ramme alle. Manglende mestring i skole eller jobb,
psykisk eller fysisk sykdom, rus, mobbing, ensomhet, omsorgssvikt og
fattigdom, er eksempler på livssituasjoner som setter unge mennesker på
sidelinja.
Et utenforskap har store omkostninger for den det gjelder.
I tillegg er det et stort tap for samfunnet, og har store økonomiske kostnader.
Ifølge NAV så har Vestfold og Telemark, høyest ungdomsledighet i landet.
Sysselsettingen er lav, og det er nesten like mange jobbutlysninger på Finn.no som det er arbeidsledige.
Det er et økende antall uføre under 30 år.
Og psykiske lidelser er den største årsaken.
Heldigvis har vi en regjering som tar dette på alvor. Som anerkjenner psykisk uhelse som et folkehelseproblem og utenforskap som et samfunnsproblem.
Vi har en regjering som har bevilga 175 millioner kroner til en ungdomsgaranti og 6,2 milliarder til sykehusene, som vil styrke arbeidet med psykisk helse.
Det er noe vi i fagbevegelsen må fortelle velgerne til høsten.
For Arbeiderbevegelsen sitter på løsninga!
Det er LO og partiene på venstresida som skal sørge for et seriøst arbeidsliv.
Og vi skal ha de beste løsningene for å få folk ut i jobb.
Men, da må vi i større grad samarbeide med næringslivet og vi må finne alternative utdanningsløp for de som trenger noe annet.
Vi må se til lokale prosjekter som funker. Vi må se til Midt- Telemark som har et prosjekt de kaller stay at school, der NAV er tett tilstede på skolen og forhindrer at elever dropper ut.
Vi må se til Ungt entreprenørskap, som bygger bro mellom skole og arbeidsliv. Som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Vi må bygge laget rundt eleven.
Vi må tørre å se evnene før karakterene.
Og vi skal utdanne folk ut i arbeid, ikke ut i arbeidsledighet.