NHO sin regionkonferanse 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NHO sin regionkonferanse 2024

Temaet for årets regionale årskonferanse i NHO Vestfold og Telemark var lederskap og løsninger. Det ble pekt på noen åpenbare faresignaler at vi i løpet av få år har blitt 350 000 færre yrkesaktive og at vi nå er 850 000 over 65 år. Samtidig har vi i vår region færre som tar høyere utdanning og den regionen med størst utenforskap og særlig blant unge. 40% av kommunene i Norge har nedgang i folketall

Det var ikke bare lystige fremtidsutsikter som ble løftet fram på konferansen. Vi står ovenfor store klimautfordringer og en systematisk nedbygging av natur som fører til utrydning av mange ulike dyrearter de siste tiårene.

Idar Kreutzer fra NHO pekte på de store utfordringene vi står ovenfor i Norge med en svak befolkningsvekst og færre yrkesaktive pr. pensjonist. Samtidig som vi står ovenfor store klima og naturutfordringer som må løses på kort sikt. 

han viste til at 85 % av våtmarkene har gått tapt og 66 % av det marine miljøet har blitt endret. 75 % av miljøet på land har blitt betydelig endret og 1 million dyrearter er utryddet.

Biologisk mangfold.jpg

Men til tross for de store utfordringene hadde Kreutzer tro på det regjeringsoppnevnte naturrisikoutvalget som ble nedsatt i 2022, og som han var en del av finner løsninger som kan fungere på sikt. Naturrisikoutvalget overrekker sin rapport den 12. februar 2024.

Norge er et av verdens mest digitale samfunn. Jo bedre man samarbeider jo bedre utbytte får vi effekt av den digitale økonomien. Løsninger med samarbeid mellom skatt, Brønnøysundregisterene og Finans Norge vil spare Norge for 48 milliarder kroner i en 10 års periode. Et annet område de nå er i ferd med å løse er digitalt dødsbo. Det vil si at man går inn et sted å registrere dødsfallet, og dermed slipper inn en uendelig rekke av instanser slik det er i dag.

Nils Olav Vidme fra Abelia pekte på at det er mye større satsing på forskning i USA enn i Europa. Norge blir stadig mer avhengig av olje for hvert år. Hele 10 % av fastlands BNP kommer fra olje. Norsk økonomi kalt sardinboksøkonomi fordi vi er avhengig av olje, fisk og metall som utgjør de største inntektene.

Vi står ovenfor en dobbel omstilling - skal løse egne klimaproblemer samtidig som vi skal omstille til nye næringer. Vi mangler mastere og doktorrandutdanninger spesielt innenfor de teknologiske fagene. Vi mangler også risikokapital og vi benytter oss mindre av muliggjørende teknologi enn våre naboland.

Norge har 63% av økonomien i det offentlige som er høyere enn våre naboer. Samtidig har vi flest uføre ​​og langtidssykemeldte i norden. Omstilling i oljebransjen kommer til å gå bra men må skje langsomt og planlagt og ikke brått uten en plan fordi det vil dyrt.

Noen av utfordringer vises i omstillingsbarometeret:

Omstillingsbarometer 2023.jpg
Omstillingsbarometer

Kristin Krohn Devold fra NHO reiseliv tegnet også et litt dystert bilde av vår region Vestfold og Telemark. Med unntak av Sandefjord har alle kommunene nedgang i antall yrkesaktive innbyggere. Hele 40 % av kommunene i Norge har nedgang i folketallet. Hun pekte også på at det har stor betydning hva vi kan tilby folk etter arbeidstid av kulturelle- og fritidsopplevelser.

En rekke bedrifter la fram sine planer og hva de bidro med i det grønne skifte. Blant annet fortalte Komplett i Sandefjord at de gjennom å onvestere i ny teknologi hadde kuttet 98 % av plastembalasjen. Gjennom å ha en maskin som kuttet esker i størrelse i takt med innholdet hadde redusert transportbehovet med 390 lastebiler. 

Ineos fortalte om hvordan de skulle bli karbonnøytrale, men at det krever mye kraft og kapital. Rodney Ishak som er direktør var veldig opptatt av at myndighetene prioriterte å støtte eksisterende industri når det gjaldt den grønne omstillingen. Da trenger vi et virkemiddelapparat som fungerer på Ishak.

Veikart for CO2 reduksjon INEOS.jpg 

Kontakt