Nei til oppsplitting av jernbanen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nei til oppsplitting av jernbanen

Det var stor enighet blant de ca 60 fremmøtte på Norsk Lokomotivforbund sin avdeling i Oslo sin jernbanekonferanse i Oslo. Alle var enige om at man ville stanse og reversere oppslittingen av jernbanen. Den enste som reserverte seg var representanten fra Venstre i debatten mellom politikerne. Det må nevnes at Venstre var eneste parti som stilte fra borgelig side.

For første gang samlet Norsk Lokomotivforbund sin forening i Oslo til en stor jernbanekonferanse med sentrale innledere og politikere. Selv om forfallet blant politikerne var stor stilte statsekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie Knibe Kroglund (Ap) opp og forsvarte regjeringen.

EU fire jernbanepakker.jpg

Det var forsåvidt støtte til en del av grepene som regjeringen har gjort med å stanse videre oppsplitting, og starte med å reversere en del av oppsplittingen av jernbanen. Men de fleste på konferansen mente det gikk for sent med forhandlingene om den fjerde jernbanepakken med EU. 

Jernbanedebatt.jpg

Både representantene fra Rødt, SV og MDG var klare i sine uttalelser om at regjeringen måtte få fart på reverseringen av oppsplittingen av jernbanen. Oppslittingen har ført til mer ansvarfraskrivelse, dyrere billetter og dårligere vilkår for de ansatte.

Glenn Noss fra Norsk Jernbaneforbund som jobber med vedlikhold og reperasjon av togene pekte på at på grunn av anbudskrigen tjente lite penger på kontraketene. De måtte for eksempel si at de skulle skifte 40 støtdempere og når de fikk kontrakten måtte de kanskje bytte 60 og da måtte de selv ta regningen for de siste 20. 

Han pekte også på mindre innvolvering av de ansatte i prosessene. Ved det nye verkstedet i Stavanger ble det bygd så trangt at de bare kan bytte deler fra en side. Det betyr at de må kjøre toger ut og inn som tar mange timer ekstra istedet for å ta alt i en prosess. Glenn var også bekymret for at komponentlageret i Norge ble avviklet og at man måtte frakte alle deler fra kontinentet.

Togtilbudet har blitt dårligere - prisene har økt - bestilling av billetter vanskeligere. Det er ikke lett å se hva som har blitt bedre etter den nye organiseringen av jernbane bortsett fra at det er blitt flere direktører med høye lønninger. 

Ola Floberg fra Oslo Sporveier viste til hvordan de hadde suksess med å ta tilbake sporveiene i kommunal regi.  Han mente det var fullt mulig å gjøre det samme med jernbanen for igjen at jernbanen kommer på rett spor.

Kontakt