Næringslivsledermøte i Horten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Næringslivsledermøte i Horten

Vi ble invitert til dialog med næringslivet i Horten om utdanningstilbudet på Horten videregående skole. På møtet deltok ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef for kultur og samfunn, næringssjef og representanter fra de 13 største bedriftene. I tillegg var altså både NHO og LO invitert.

Næringslivet orienterte om sitt kompetansebehov, og var tydelige på at det mangler både ingeniører og operatører i mange fag. Det er ønske om flere fag og linjer som tilbud i Horten.

LO og NHO utgjør en viktig del av yrkesopplæringsnemnda, i tråd med opplæringsloven som sier at arbeidslivets parter skal utgjøre flertallet i nemnda.

Utfordringen som både yrkesopplæringsnemnda og politikerne står overfor er at vi verken har økonomi eller folk nok til å ha alle tilbud på alle skoler. Arbeidslivets behov skal matches med elevenes ønsker, og skolenes lokaler skal være tilpasset.

Både NHO og LO understreket at næringslivsaktørene uansett må fortsette å påvirke skoletilbudet, også blir det opp til politikerne å vurdere hva som er mulig å få til.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no