Mer kraft - ja takk!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Terje Aasland, LOlederen og NHOdirektøren ser til Herøya

Mer kraft - ja takk!

Olje- og energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid valgte Herøya Industripark og Porsgrunn for å starte Krafløftet i Vestfold og Telemark.

Våren egen statsråd mener at et av våre aller største fortrinn er trepartssamarbeidet. Når LO og NHO går sammen med regjeringen oppnås gode resltater. Det viser historien. Terje ber oss om å fokusere på mulighetene. Han peker på at når det står 4000 megawatt i nettkø i Grenland, betyr det 4000 muligheter. Samtidig er han opptatt av at næringslivet og industrien mobiliserer positivt. Det er viktig med folkeopplysning og motarbeide destruktive krefter. Terje Aasland på Powerhouse

Både Peggy og Ole Erik ønsker at 60000 LOtillitsvalgte og NHOs medlemsbedrifter skal bidra til denne folkeopplysningen ved å få samtalen i gang på arbeidsplassene.Peggy og Ole Erik om Kraftløftet

Alle partene er enig om at Herøya og Grenland er avgjørende for å lykkes med å nå klimamålene samtidig som vi skaper mer kraft. Vi må lykkes her for at Norge skal lykkes!

LO og NHO regionalt ved Irene og Kristin er klare til å ta fatt på dette arbeidet.

LOs Irene Bordier Haukedal og NHOs Kristin Saga

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no