Medbyggernes tipssamarbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy på byggeplass

Medbyggernes tipssamarbeid

Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark. Har du informasjon om kriminell virksomhet i bygge- og anleggsbransjen? Ditt tips kan bidra til et mer seriøst og rettferdig arbeidsmarked.

Ideen bak Medbyggerne er å gjennomføre tiltak og kampanjer for å fremme seriøst arbeid, skape gode ambassadører og få flere til å bli Medbyggere og handle hvitt.

Medbyggerne har 270 medlemsbedrifter.

Arbeidet er delt inn i fire arbeidsgrupper:

Medbyggerne privatmarked: Medbyggerne har gjennom Virke et samarbeid med fire byggevarekjeder som har sertifisert 34 Medbygger-varehus i fylket. Aktivitetene er godt forankret hos toppledelsen. Samarbeidet gir merverdi i form av god kultur, stolthet på arbeidsplassen, mer fornøyde kunder og økt omdømme ved å ta samfunnsansvar. Vi vurdere nye kjeder i Vestfold og Telemark for større slagkraft.

Medbyggerne hvite bygg: Er rettet mot kommunene og fylkeskommunen som byggherrer med mål om innføring av seriøsitetsarbeid i alle kommunale og fylkeskommunale bygge- og anleggsprosjekter. Innføring av seriøsitetsbestemmelser og kontrollrutiner samt mer aktiv innsats i leverandørutvikling er viktige tiltak. Det er utviklet et digitalt verktøy for kontrollrutiner som alle deltagende kommuner og fylkeskommune får opplæring i.

Medbyggerne ung: Det er utarbeidet en plan for kompetansemålene i ulike fag for Videregående skole. Målet er tilrettelegging for undervisning hvor samarbeidspartnere i Medbyggerne kommer inn i både fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag samt programfagene, for utvalgte skoler. Eget materiell og hjelpemidler er utviklet av Medbyggerne og benyttes i undervisningen.

Medbyggerne tipssamarbeid: For avdekking av useriøse og kriminelle aktører i bygg- og anleggsbransjer er det etablert et tips-samarbeid mellom statsetatene og den seriøse delen av bransjen, samt fagbevegelsen. Du kan velge å tipse oss helt anonymt via tipsløsningen under.

Alle tips som kommer inn blir verifisert av egen tipskoordinator før videreformidlet til Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene.

Har du tips finner du skjema for å melde inn her.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no