LOs vedtak før lønnsoppgjøret 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
fire menn og tre kvinner
Delegater LO Vestfold og Telemark repskap 2024

LOs vedtak før lønnsoppgjøret 2024

Vi må sikre økt kjøpekraft! Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler først og setter rammene for alle sektorer som skal forhandle etter dem. Hele LO står sammen!

Et offentlig oppnevnt utvalg har enstemmig slått fast at frontfagsmodellen hindrer at inflasjonen fester seg selv med lav arbeidsledighet. Årsaken er at lønnskravene settes ut fra industriens lønnsevne og ikke innenlandsk inflasjon. Det gjør at en økonomisk politikk for full sysselsetting og lav ledighet ikke er til hinder for at inflasjonen kommer ned av seg selv. Utvalget skriver bl.a.:

«Høy internasjonal prisvekst og svak kronekurs reduserer kjøpekraften til husholdningene, men bidrar samtidig til høy lønnsomhet i frontfaget. Frontfagsmodellen bygger på at denne lønnsomheten danner grunnlaget for lønnsvekst i alle sektorer."

LOs vedtak omhandler også pensjon/sliterordning, likelønn og en bred etter- og videreutdanningsreform.

Bildet viser noen av delegatene fra Vestfold og Telemark: Rune Alne (fylkesdelegat Vestfold), Kjell Sjursen (NNN), Irene Bordier Haukedal (regionleder), Olaug Skau (fylkesdelegat Telemark), Jan Petter Gurholt (Fellesforbundet), Marianne Nilsen Skjønstad (Fagforbundet) og Harald Olsen (regionnestleder).

Bildet vitner om god stemning og godt samhold, men innholdet i den tariffpolitisk uttalelsen er alvorlig nok: Alle må sikres økt kjøpekraft!

Kjell Sjursen pekte på viktigheten av tilrettelegging for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid.Kjell Sjursen.jpg

John Øyvind Selmer var opptatt av å spisse reelle forhandlinger. Han frykter at arbeidsgiverne ikke er like opptatt av trepartssamarbeidet som de sier at de er.John Øyvind.jpg

Forbundene i staten var opptatt av de uheldige utslagene som to hovedtariffavtaler medfører. De krever at dagens regjering omgjør vedtaket om to hovedavtaler i staten som Solberg regjeringen innførte. Ordningen med to avtaler har skapt større ulikheter og alt for høye tillegg for enkelte grupper som skaper stor uro og misnøye. For igjen få kontroll rover lønnsutviklingen i staten må det være èn hovedavtale.

På oppfordring fra LOleder Peggy sendte salen støtte, sympati og stående applaus til de streikende i SLB UK som har streiket i snart ett år.

Totalt 122 stemmeberettigede i LOs representantskap vedtok uttalelsen enstemmig. 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no