LO`s utdanningskonferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO`s utdanningskonferanse

LO sin utdanningskonferanse på Sørmarka bød på mange spennende temaer. Alt fra kompetansebehov i næringslivet til mer fleksibilitet i fagskolen og til en mer praktisk ungdomskole.

Når direktør Sveinung Skule fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) la fram framtidig behov for profesjonsutdanning la han vekt på at Vestfold og Telemark var et fylke som manglet kompetanse. Hver fjerde bedrift sier de mangler arbeidskraft med rett kompetanse.

Utdanningstakten holder ikke følge med etterspørselen. Særlig gjelder det helse og omsorg samt håndtverksfagene. Færre elever i ungdomskolen sier de tenker å ta høyere utdanning etter videregående skole. Vi ser at både sykepleierutdanning og lærerutdanning har hatt en kraftig nedgang.

Knappheten på kompetanse må medføre at vi må ha bedre sammenheng mellom hva vi utdanner og hva samfunnet har behov for av arbeidskraft. 

Samtidig vet vi at 500 000 står utenfor arbeidslivet og mange av de trenger kun litt kompetansepåfyll for å være kvalifisert.

Statsekretær Oddmund Løkensgard Hoel pekte på at dette blir spesielt krevende når vi går inn i det grønne skifte og samtidig skal oppretteholde velferdssanfunnet. Det betyr at man vil prioritere utdanninger som bidrar til det grønne skifte og desentralisere flere utdanninger for å dekke lokale behov.

En av de sterkest økende utdanningene er fagskolen. Utfordringen i fagskolen er at de trenger mer fleksibilitet til selv og kunne akkreditere egne fag. I dag har noen skoler fått områdeakkreditering innen noen fag, men de trenger institusjonsakkreditering på linje med universitetene. Dette hevder statsekretæren vil bli lagt lagt fram forslag på i stortingsmelding som kommer i 2024. Dessuten vil det komme en egen stortingsmelding om fagskolen i 2025.

Problemet for fagskolene i dag er at godkjenning av nye studier stopper i NOKUT som er det nasjonale godkjenningssystemet for blant annet fagskolene. NOKUT har for liten kapasitet til svare hurtig nok og det hindrer at fagskolen får satt igang tilbud raskt nok.

Statsråd Tonje Brenna la fram de nye planene for en mer praktisk rettet ungdomskole som forhåpentligvis vil føre til at flere velger en mer praktisk rettet utdanning.

 

Kontakt