LOs rolle i utdanningspolitikken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Glade mennesker som jobber med utdanning og et bilde av Fagskolen i Vestfold og Telemark

LOs rolle i utdanningspolitikken

Både nasjonalt og regionalt jobber LO med utdanningspolitikk- hva betyr det og hvem jobber med dette i LO Vestfold og Telemark?

Det er et nytt år, nye fylkeskommuner og nye råd og utvalg.

LO er brennende opptatt av utdanningspolitikk - både nasjonalt og regionalt.

I LO Vestfold og Telemark er vi representert i noen sentrale utvalg som jobber for at vi i fremtiden skal ha den beste matchen mellom næringsliv og utdanninger som tilbys, vi trenger de rette folka med den rette kompetansen for å møte fremtidens behov - samtidig som vi tar vare på de arbeidsplassene som er der i dag og våre medlemmer der ute.

Læring er viktig for den enkelte og for samfunnet. Læring skjer gjennom hele livet, i økende grad også på andre arenaer, særlig i arbeidslivet. Rask teknologisk utvikling og endringer i arbeidslivet er en viktig driver. Det er ikke lenger så tydelig skille mellom førstegangsutdanningene og den livslange læringen som starter for fullt i arbeidslivet

LOs utdanningspolitikk:


  • Utdanning skal være et offentlig ansvar, og LO vil kjempe mot privatisering

  • Alle skal gis mulighet for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning

  • Yrkesfaglig utdanning må styrkes og alle som velger det må få lærlingplass

  • Sikre en solid basisfinansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene

Har du innspill på noe innen utdanning kan du her finne listen over de som sitter fra LO i:

Yrkesopplæringsnemda i Telemark:

Irene Bordier Haukedal (ibh@lo.no)

Yrkesopplæringsnemda i Vestfold 

Christine Rise (christine.rise@lo.no

Styret for Fagskolen i Vestfold og Telemark:

Christine Rise (christine.rise@lo.no

Harald Olsen (harald.olsen@lo.no)

Har du eller ditt forbund spørsmål eller innspill som vi vi bør ta med oss inn i vårt arbeide? Ta gjerne kontakt med oss! 

Kontakt