LO og NHO i hovedutvalg næring i Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
en dame og to menn
LO og NHO i næringsutvalget

LO og NHO i hovedutvalg næring i Telemark

De to nye fylkene er godt i gang med møtevirksomheten. Begge yrkesopplæringsnemndene har hatt sine første møter, og denne uka ble LO og NHO invitert til hovedutvalget for næring, industri og klima i Telemark. Regionleder Irene B. Haukedal og NHOs Børre Jacobsen fikk en god time med hele utvalget som ledes av Ådne Naper fra SV. Temaet var næringspolitiske prioriteringer.

Følgende områder ble løftet:

Googles beslutning om byggestart - LO og NHO har heiet på prosjektet helt fra starten av selv om vi ser utfordringen med kraft og nett

Kraftløftet - vi må investere i vind og sol i tillegg til bedre utnyttelse av vannkraft

Kompetanse - "alle" melder om behov for økt kompetanse og flere folk. Ynmendenes arbeid med dimensjonering og kvalitetssikring av fag- og yrkesopplæring er derfor meget viktig for LO og NHO. Den dagsaktuelle situasjonen i bygg og anlegg må ikke resultere i redusert skoletilbud, og er et eksempel på hvor viktig det er å tenke langsiktig når skoletilbudet dimensjoneres. 

Bypakka, vei og jernbane - all innfrastruktur er viktig for næringslivet

Sykehuset Telemark - det er like viktig for næringslivet som for befolkningen at det nå investeres i både strålesenter og ny sengepost på sykehuset vårt. Situasjonen med bl.a. korridorpasienter og vanskelige arbeidsforhold er alvorlig.

Det ble avtalt at LO og NHO inviteres til hovedutvalget en gang hver halvår.

 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no