Kraftmøte i Grenland næringsforening

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
3 smilende damer
LO og NHO med Grenland Næringsforening

Kraftmøte i Grenland næringsforening

Med leder Mette Sannerholt Andersen i spissen ble medlemmene i næringsforeningen invitert til møte om hvordan sikre nok strøm til næringslivet i Grenland. Temaet trakk fullt hus på Villa Fløyen i Skien.

LO og NHO i Vestfold og Telemark innledet om hvorfor vi samarbeider om kraftløftet. Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie presenterte resultatet av rapportene fra kraftløftet, både nasjonalt og regionalt.

Begge rapportene kan leses på LOs hjemmeside og rapporten for Vestfold og Telemark kan leses her. Hovedkonklusjonen er: Kartleggingen viser en voldsom økning i kraftbehovet i regionen fremover fra eksisterende industri og nye grønne næringer. Det innmeldte kraftbehovet til nettselskapene tilsvarer 2-3 ganger dagens forbruk i regionen. Uten økt tilgang på fornybar kraft og nett i Vestfold og Telemark går vi raskt i retning av kraftunderskudd, og arbeidsplassene, klimaomstillingen og  konkurransekraften settes i spill. Vi trenger et kraftløft, og vi må starte nå.

Leopold Løvenskiold fortalte forsamlingen om hvorfor han sier: "Yes in my backyard!". Han sikter til planleggingen av solcellepark på Løvenskiold Fossum i Skien. Solkraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 400 boliger, og være et bidrag til å nå målsettingene i Norge knyttet til klima og fornybar energi.

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark minnet om at vi må bruke natur for å verne natur. Skal vi nå klimamålene ved å elektrifisere må vi hente kraft fra den samme naturen som klimamålene er satt for å verne.

Gaute Tjensvoll er forretningsutvikler i Fred Olsen Renewables og jobber med utvikling av vind- og solkraftprosjekter i Norge. Han påpekte at vind- og solkraftprosjekter er god distriktsutvikling.

I debattene etter innledningen oppsummerte Anniken Hauglie slik: Å tro på lavere strømpriser, på industriutvikling og på økt verdiskaping uten å bygge fornybar energi er naivt. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid etterlyste bedre lederskap, og sammen med LO og NHO oppfordret han kommunestyrene i Skien og Porsgrunn om å snu sine vedtak om å ikke utrede fornybar kraft.

Kraftmøte Grenland.jpg

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no