Kraftløftet Vestfold og Telemark

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftet i Vestfold og Telemark

En ny rapport om energisituasjonen i Vestfold og Telemark viser at vi styrer mot et regionalt kraftunderskudd. THEMA Consulting presenterer regional rapport om kraftsituasjonen. Kraftløftet er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og OED. Målet er å kartlegge situasjonen for Vestfold og Telemark og foreslå tiltak som kan løfte oss ut av kraftkrisen. Gjennom flere måneder har LO og NHO reist rundt for å snakke med bedrifter, tillitsvalgte og andre som påvirkes av kraftsituasjonen. Disse innspillene, samt et samarbeid med THEMA Consulting Group AS har dannet grunnlaget for en rapport om kraftsituasjonen i Vestfold og Telemark.

LO regionleder Irene Bordier Haukedal og NHO direktør  Kristin Saga ønsket velkommen og fortalte hvorfor partene jobbet sammen om dette. De var glad for at nå fikk vi det fakta grunnlaget som kan bringe debatten videre.

Irene og Kristin lanserer kraftløftet.jpg

Over 70 aktører var samlet for å høre det som trolig er det beste tallgrunnlaget som er lagt fram om kraftsituasjonen i Vestfold og Telemark. Selv om vi på kort sikt har et kraftoverskudd i fylkene, er det ikke lenge før det blir et underskudd dersom alle planer skal innfris.

Både politikere, industri og kraftleverandører var fornøyd at det var gjennomført en kartlegging som ga dem fakta og ikke bare synsing om situasjonen. Jobben nå er å få dette ut til innbyggerne slik at de forstår at det kan true arbeidsplasser dersom man ikke hurtig får tilgang til både mer kraft og nettkapasitet.

Etter at Thema ved Linnéa Filippa Bjørnstad og Håkon Taule presenterte rapporten åpnet man opp for kommentarer fra salen.

Håkon fra Thema lansere kraftrapporten.jpg

Det var noen i salen som etterlyste hvorfor ikke debatten om Atomkraft var tatt med i rapporten. De fikk klart svar tilbake fra Sverre Gotaas som leder Herøya Industripark som forklarte at det ligger for langt fram i tid og kostnadene er for høye pr. i dag,  og vi trenger kraften nå. Derfor kommer vi ikke utenom debatten om mer vindkraft på kort sikt. 

Sentrale aktører i kraftløftet.jpg

På bilde fra venstre: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark, Irene Bordier Haukedal, Regionleder LO Vestfold og Telemark, Anne Strømøy, fylkesordfører i Vestfold, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark, Håkon Taule, Thema, Kristin Saga, NHO direktør Vestfold og Telemark og Linnéa Filippa Bjørnstad, Thema

Dette er noen av de sentrale aktørene som kommer til å bli avgjørende om vi skal lykkes med kraftløftet i vår region. Her må partene i arbeidslivet jobbe sammen med industrien og politikerne for å lykkes.

 

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no