Kommunalkonferansen 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kommunalkonferansen 2023

Årets kommunalkonferanse på Gardermoen hadde "Tryggere sammen" som overskrift. Her ble det snakket om ensomhet, status for velferdsstaten og fagbevegelsens kraft.Dessuten berrørte man temaer som utfordringene i det som er en vanskelig tid for mange, med økte matvarepriser, høye strømpriser, høyere rente og krig i Europa. En av snakkisen ble begrepet Bendelormøkonomi hvor kommersielle selskaper tar profitt på helsetjenester

Det var med spenning over 450 deltakere benket seg til årets konferanse.

Et av de temaene som gjorde mest inntrykk var "Er velferdsstaten for alle" hvor Helle Cecile Palmer og Yosuef Bartho Al-Nahi fortalte hvordan det var å ha barn med funkjsonsutfordringer. Yousef sa at bare det å få et ledsagerbevis for å kunne ta med sønnen på aktiviteter krevde utrolig mye innsats. 

Oppfølgingen etter at de kom hjem fra sykehuset var alt for dårlig og hvilke hjelp og tilbud man  får er helt avhengig hvilke kommune man bor i. Yousef fortalte at enkelte flyttet fra bydel til bydel i Oslo for å få det beste tilbudet.

Funksjonsutfordringer i kommunene.jpg

Cathrine Strindin Amundsen fra For Velferdsstaten presenterte rapporten "Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien.

Bendelormøkonomi.jpg

Aftenposten er et ekko av Høyre og NHO når de på lederplass går til frontalangrep på Fagforbundet, og hevder at vi forsøpler debatten om privatisering.

Vi driver ikke forsøpling. Tvert imot var det Fagforbundets medlemmer innen renovasjon som måtte rydde opp, da privatiseringen førte til at søppelet fløt i Oslo og andre steder for noen år siden. Nå er det ikke behandlingen av våre medlemmer i Veireno-saken, men bruken av et ord, som får Aftenpostens tastatur til å gå varmt.

Begrepet bendelormøkonomien nyttes i en rapport fra For velferdsstaten. Her går det fram at ordet tapeworm (bendelorm) er brukt i en studie fra internasjonal fagbevegelse, Public Service Internasjonal. Begrepet anvendes til å beskrive kommersialiseringen av velferden i land som har privatisert i langt større grad enn Norge. Det vises til at folk som er rammet av bendelorm blir tynnere og sykere, og at det ikke er noen vits i å gi dem mer mat før den er fjernet. Slik er det også i de privatiserte velferdstjenestene, viser PSIs studie: Private selskaper spiser av de offentlige pengene som skulle gå til velferd, slik at det ikke lenger er sikkert at økte overføringer vil gi bedre tjenester.

Heller enn å bli opphisset av ord, bør Aftenposten vise leserne hvordan privatiseringen slår ut, både her i Norge og i land som høyresiden ønsker å kopiere.

Aftenposten er også oppbrakt over at Fagforbundet er imot privatisering, samtidig som vi har medlemmer i private selskaper. Vi er derimot stolte over at vi sammen med våre medlemmer kjemper for gode lønns- og arbeidsvilkår, uansett hvor de jobber. Det er blitt en stadig tøffere kamp.

Et annet viktig tema var hvorfor fagbevegelsen er viktig i valgkampen og hvorfor skal forbundene engasjere seg. Det er ikke tvil om at flere ansatte i kommunene burde være opptatt av hvem man får som arbeidsgiver. De kommunalt ansatte er i en særstilling som kan velge sin egen arbeidsgiver, men alt for få er opptatt av det. 

I tillegg til den tradisjonelle partilederdebatten ble det en rørende avslutning med demenskoret,

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no