Introduksjonskurs for nyansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vellykket introduksjonskurs for nyansatte

Chris og Eivind deltok denne uken på introduksjonskurs for nyansatte, et ledd i kursing av nye ansatte i LO.

Hvert år arrangererer LO kurs for ansatte som har blitt ansatt i løpet av forrige kurs. Eivind begynte i jobben desember 2022 og Chris i mars 2023 og deltok på kurset mandag 16. og tirsdag 17. oktober, for å motta faglig påfyll om LOs organisering, samt knytte kontakter med andre nyansatte i LO.

Kurset tok sted på Folkets hus i Oslo og begynte med en presentasjonsrunde av alle deltakere, før LOs nestleder Sissel Skoghaug hilset på de nyansatte og motiverte for to dager med kurs.

LOs egen historiker, Jonas Bals, snakket om LOs opprettelse og historien om fagbevegelsen i Norge.

Alle avdelinger i LO var tilstede og presenterte sine områder. Avdeling for virksomhetsstyring var tilstede med sine tre områder, hvor Gunn Kristoffersen presenterte område administrasjon, Elin Kleven presenterte område personal- og kompetanse, og Rebecca Florholmen og Claus Lindstad presenterte område økonomi.

Verneombud Arvid Ellingsen og hovedtillitsvalgt i HK-klubben Raymond Alstad var også innom og presenterte sitt arbeid.

Sjeføkonom og leder av Samfunnspolitisk avdeling, Roger Bjørnstad, presenterte sin avdeling helt til slutt på dag én. Dag to presenterte Liv Tørres sin Internasjonal avdeling, Karen Sophie Steen presenterte Juridisk avdeling, Kenneth Sandmo presenterte næringspolitisk avdeling, Bård Nylund presenterte Organisasjonsavdelingen, Tone Faugli presenterte Forhandlings- og HMS-avdelingen, før Trond Gram avslutningsvis presenterte Informasjonsavdelingen.

LOs organisasjonsstruktur i det store ble godt diskutert og LOs regionale arbeid ble presentert, da flere deltakere på kurset også er nyansatte på hovedkontoret, og dermed ikke nødvendigvis kjenner til det regionale arbeidet like godt som vi i regionene gjør.

Kurset avsluttet med en omvisning på Arbeiderbevegelsens Arkiv (Arbark) på Folkets Hus, og helt plutselig hadde det gått to hele dager.

For LOs ansatte er det viktig med gode arenaer for å lære om organisasjonen og å bli kjent med andre i organisasjonen. LO har over 300 ansatte, og for å ivareta de ansatte på best mulig måte arrangeres det årlig nyansattekurs, kombinert med personlig opplæring ute på arbeidsplassen.

LO er en inkluderende arbeidsplass og det er sentralt for oss at ansatte føler seg godt ivaretatt. Chris og Eivind er i hvert fall takknemlig for å ha lært enda mer om hvordan LO opererer, og samtidig blitt kjent med flere nyansatte rundt om i LO-systemet.

LO ønsker at alle arbeidstakere i hele landet skal ivaretas godt på sin arbeidsplass, og da må vi i hvert fall være gode på det selv.

Kanskje du har lyst til å bli en del av laget vårt i LO? Trykk her for å lese om de ledige stillingene i LO, som nettopp du kan søke på!

Kontakt

Eivind Yrjan Stamnes

Faglig ungdomssekretær

Telefon: 412 31 941

E-post: eys@lo.no