Inkluderende Arbeidsliv konferanse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
IA konferanse 18. juni

Inkluderende Arbeidsliv konferanse

Nærmere 100 deltakere var samlet i Skien for å lære mer om Inkluderende Arbeidsliv og hva vi kan gjøre for å hindre utenforskap og redusere sykefraværet. Det var bred enighet mellom partene i arbeidslivsrådet i Vestfold og Telemark om at vi må gjøre enda mer for å få ned sykefraværet og hindre utenforskap. Bare i 2021 kostet fraværet 75 milliarder kroner.

Seminaret var rettet mot ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR- og HMS-personell som ønsker å styrke kompetansen og engasjementet for arbeidsmiljøet. Den største gevinsten fikk man der hvor leder og tillitsvalg/verneombud deltok sammen.

STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Hva er arbeidsmiljø stilte Stami spørsmål om. Det enkle svaret er at alt vi gjør på jobben er arbeidsmiljø selv om det varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass hva det inneholder. Det å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø øker både lønnsomheten i bedriften og trivselen.

Ni av ti ansatte i Norge har et godt arbeidsmiljø. Det er 35 % av det meldte fraværet som er arbeidsrelatert. Totalt kostet fraværet 75 milliarder kroner i 2021.

Hvordan jobbe systematisk med arbeidsmiljø?

Risikovurderingsprosess.jpg

For å få til et systematisk arbeid må man først kartlegge problemet, så vurdere risiko før man setter inn titak. Tilslutt er det viktig å vurdere tiltakene før man setter igang nye prosesser.

Systematisk forebygging av muskel og skjelettplager er viktig. Hele 31 % av sykefraværet er skjelettplager mens 25 % er psykisk helse plager.

På Stami sine sider kan du lese mer om arbeidet de driver: Stami.no

Arbeidstilsynet lanserte begrepet POG som står for planlegge - organisere-gjennomføre.

Brudd ved tilsyn.jpg

Tallene fra arbeidstilsynet viser stor andel brudd ved tilsyn på arbeidsrelaterte skader. Det skal her nevnes at tilsynet ikke drar uten at det foreligger klager eller at de har mistanke om brudd så derfor blir tallene høye.

Hvordan følger bedriftene opp arbeidsmiljøet?

HMS arbeid i norske virksomheter.jpg

Som man ser av bildet er det bare ca halvparten av bedriften som har et systematisk HMS arbeid. Her er det rom for forbedringer som kan spare både virksomheten og samfunnet for store beløp.

Hvor finner man gode tips:

https://www.arbeidsmiljoportalen.no/

https://enbradagpajobb.no/

IA avtalen

Kontakt

Harald Olsen

regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no