Hvordan sikre nok strøm – vellykket møte i Sandefjord

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Terje Aasland

Hvordan sikre nok strøm – vellykket møte i Sandefjord

Sandefjord næringsforening sammen med NHO og LO inviterte til frokostmøte med temaet «Hvordan sikre nok strøm til næringslivet». Energiminister Terje Aasland sto i spissen for en rekke næringslivsaktører som bidro til å belyse temaet.

Terje oppfordret Statnett og de regionale nettselskapene om å planlegge og bygge nett i tide. Det er viktig med dialog med de som kan ha innsigelser så tidlig som mulig. Når NVE får en konsesjonssøknad burde den være så godt forberedt at det bare er å skrive under. Effektkapasitet av vannkraft kan økes. Sol blir kjempeviktig å få bygd ut raskt. Vind er det store problemet. Han viste til at systemet ivaretar kommunene, vi skal bygge ut med og ikke mot kommunene. Alle kommuner MÅ utforske hva de kan få til. Han brukte Porsgrunn som eksempel, en kommune som er vertskap for noe av landets største kraftforedlende industri og som ikke produserer strøm selv. Det er helt trygt å utrede mulighetene, kommunene kan si nei helt fram. Mer av verdi skal bli igjen i kommunen: 2,3 øre pr time går til kommunen, det er satt av 0,2 øre til naturformål. Kommunene skal få god bistand fra departementet for å vite mer. Vi har et stort vindraftpotensial i Norge uten å bygge ned natur. For å lykkes vil departementet ha med kommunene og næringslivet på laget. Kjernekraft er ikke løsningen på dagens behov. 

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark innledet med at det er mange som kan spå om framtida, problemet er å få rett. Ny produksjon må komme lokalt, det er mye raskere å bygge ut lokalt nett. Vind, vann og sol er løsninga. Vann oppgraderes, vind er det motstand mot, sol hjelper mer enn vi tror. Vi kan ikke forvente at de kommunene som allerede har vannkraft skal løse vår felles utfordring. Let etter det vi kan gjøre på kort sikt, og legg til rette for det som kan planlegges på lang sikt. Det krever hardt arbeid, start nå! IMG_2916.jpg

Matbørsen representerte en av bedriftene i Vestfold som kan risikere å måtte stoppe utvikling eller flytte fordi strømnettet i Vestfold er fullt. Hva gjør vi med det?

Hydro Rein og Fritzøe Energi ønsker å bidra til å løse kraftkrisa med kortreist kraft. De inngår et samarbeid for å bygge ut vind- og solkraft, tilrettelegging for kraftutvikling sammen med eksisterende skogindustri. Etter at de lanserte samarbeidet er det mest stilte spørsmålet: hvor, hvor stort, når? IMG_2927.jpg

Skagerak Energi pekte på at konsesjonsbehandlingstiden må ned, og at Regjeringen har satt i gang mye bra. Rammevilkår er mer enn lover, regler og virkemidler. Samfunnet må også ville ha mere produksjon og nett. Vi har brukt 100 år på å bygge det nettet vi har i dag, nå skal vi 4doble på få år.

Fred Olsen Renewables viste til at Norge er på jumboplass i Europa når det gjelder sol og vind. Selv svenskene har skjønt det og bygd vindkraft. Fornybar kraft kan gi bærekraftig distriktsutvikling, som for eksempel Sem solkraftverk. Det aller viktigste med havvind er en ny sektor som overtar kompetansen fra olje og gass, ny mulighet for norsk leverandørindustri, i tillegg til økt kraft og reduserte utslipp.  IMG_2942.jpg

Ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch oppsummerte slik: Vi kan ikke lenger bare si nei!  Det gjør vondt hvis bedrifter må flytte ut pga manglende strøm. 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no