HV03 trener for krig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Soldater fra HV03 i trening på Heistadmoen

HV03 trener for krig

Soldater fra heimevernet var på øvelse på Heistadmoen. Her trener lagledere og nestledere i troppene på hvordan lede soldater i en eventuell krig. Distriktsrådet for heimevernet var med å obeserverte øvelsen.

De fleste av oss har følt at vi er nærmere en krigssituasjon i Norge enn på mange tiår. Derfor er det i langtidsplanen for forsvaret satt av store midler for å styrke forsvaret.

Blant annet skal heimevernet styrkes for å øke totalberedskapen. Men det hjelper ikke bare med penger om man ikke får trent opp soldatene. Flere ganger i året reiser soldatene til Heistadmoen for trening for en evnetuell krig.

Distriktrådet for heimevernet som består av LO, NHO, KS, Sanitetskvinnene, Bondelaget og det frivillige skyttervesenet observerer både trening, og har møte med ledelsen i heimevernsdistriktet.

Distriktsrådet på befaring.jpg
Distriktsrådet observerer øvelsen

I tillegg til trening av egne soldater driver HV03 Telemark og Buskerud også trening av instruktører som skal reise til England for å trene Ukrainske soldater som skal i krigen.

Distriktsrådene for heimevernet er viktige for å øke forståelsen og samspillet mellom sivilsamfunnet og det militære forsvaret. Heimevernet har de beste soldatene som har lokalkunnskap om de områdene de skal forsvare. De trener hvert år ved siden av sine sivile jobber. Derfor trenger vi arbeidsgivere som forstår behovet for å la de ansatte få fri til trening. 

Kontakt